Norėdami susisiekti, pasirinkite atitinkamą skyrių skiltyje "Kontaktai"info@samarieciai.org Jau daugiau nei 20 metų darome gera Lietuvos žmonėms.

Vilniaus teritorinėje darbo biržoje aptartos bendradarbiavimo su asociacijos „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas“ įstaigomis galimybės

2017 m. rugsėjo 29 d. vykdant  Lietuvos darbo biržos ir asociacijos „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas“ 2017 m. birželio 16 d. pasirašyto bendradarbiavimo susitarimo  nuostatas ir Vilniaus teritorinės darbo biržos veiksmų plano  susitarimo įgyvendinimo užtikrinimui priemones Vilniaus teritorinė darbo birža  organizavo susitikimą bendradarbiavimo galimybėms aptarti.

nuororda į straipsnį:

http://www.ldb.lt/TDB/Vilnius/Apie/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=1449

Vilniaus TDB  Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono skyrių vedėjų ir karjeros konsultantų kontaktai

Vilniaus miesto 1-ojo sk. vedėja                                 Gintarė Misevičienė               gintare.miseviciene@ldb.lt

Vilniaus miesto 1-ojo sk. vyr. specialistė                   Vilija Burakauskienė              vilija.burakauskiene@ldb.lt

Vilniaus miesto 2-ojo sk. vedėja                                  Svetlana Lobovkinienė          svetlana.lobovkiniene@ldb.lt

Vilniaus miesto 2-ojo sk. karjeros konsultantė          Jūratė Majauskienė                jurate.majauskiene@ldb.lt

Vilniaus miesto 3-ojo sk. vedėjas                                 Eugenijus Valeika                   eugenijus.valeika@ldb.lt

Vilniaus miesto 3-ojo sk. karjeros konsultantė          Ina Vrublevskaja                    ina.vrublevskaja@ldb.lt

Vilniaus miesto 4-ojo sk. vedėja                                   Vida Rasimavičienė               vida.rasimaviciene@ldb.lt

Vilniaus miesto  4-ojo sk. karjeros konsultantė         Rasa Kauzonaitė                    rasa.kauzonaite@ldb.lt.

Vilniaus miesto 5-ojo sk. vedėjas                                 Rolandas Juška                     rolandas.juska@ldb.lt

Vilniaus miesto  5-ojo sk. karjeros konsultantė         Jūratė Buškevičienė             jurate.buskeviciene@ldb.lt

Vilniaus miesto  6-ojo sk. vedėja                                   Vilija Zakšauskaitė               vilija.zaksauskaite@ldb.lt

Vilniaus miesto  6-ojo sk. karjeros konsultantė         Danutė Stančikienė             danute.stancikiene@ldb.lt

Vilniaus rajono skyriaus vedėja                                      Aušra Petrokienė                 ausra.petrokiene@ldb.lt

Vilniaus rajono skyriaus   karjeros konsultantė          Inga Domantienė                 inga.domantiene@ldb.lt

Jaunimo užimtumo skyriaus vedėja                              Jolanta Skirmantienė           jolanta.skirmantiene@ldb.lt

Jaunimo užimtumo skyriaus karjeros konsultantė      Irena Mediuta                      irena.mediuta@ldb.lt