SKYRIŲ VEIKLA IR ATASKAITOS » VILNIUS - VEIKLA IR ATASKAITOS

Projekto trukmė: 2019 m. lapkričio – gruodžio mėn.
Projekto trukmė: 2019 m. lapkričio – gruodžio mėn.

„Vyresnio amžiaus žmonės - svarbi, aktyvi visuomenės dalis “

 

Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis  startuoja LSB Vilniaus skyriaus projektas  „Vyresnio amžiaus žmonės - svarbi, aktyvi visuomenės dalis “.

Projekto tikslas – teikti sociokultūrines paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms bei skatinti Lietuvos Samariečių bendrijos vyresnio amžiaus narių kultūrinę, meninę, pažintinę, tautinę, patriotinę, švietėjišką bei socialinę veiklą 2019 metais.

 

Projekto trukmė: 2019 m. lapkričio – gruodžio mėn. (2 mėn).

 

Projekto uždaviniai:

1. Saviraiškos proceso skatinimas per menines kūrybines veiklas;

2. Išmokyti pasinaudoti kultūros paveldo, pažinimo  teikiamomis galimybėmis dalyvių socialinėms ir ekonominėms gyvenimo sąlygoms pagerinti;

3.Gerinti emocinę ir fizinę sveikatą, judesio, muzikos, šokio, kvėpavimo pagalba;

4.Įsitraukimas į aktyvų visuomenės gyvenimą per šventes, telkimosi bendrauti.

                      Veiklos:

Meniniai kūrybiniai užsiėmimai: : siuvimo, odos ir galanterijos gaminių gamyba, Crazy Wool;

Pažintiniai kultūriniai renginiai; relaksacijos, Paskaitos apie sveiką mitybą, sveiką gyvenseną, pilietiškumą, iniciatyvumą ir k t.