SKYRIŲ VEIKLA IR ATASKAITOS » VILNIUS - VEIKLA IR ATASKAITOS

2018.05.03. Prjektas "54+ METŲ ASMENŲ SKATINIMAS IR DALYVAVYMAS SAVANORIŠKOJE VEIKLOJE"
2018.05.03. Prjektas

PROJEKTAS "54+ METŲ ASMENŲ SKATINIMAS IR DALYVAVYMAS SAVANORIŠKOJE VEIKLOJE"

 Nr.  08.3.2. ESFA-K-415-01-0207


Lietuvos Samariečių bendrija Vilniaus skyrius