SKYRIŲ VEIKLA IR ATASKAITOS » VILNIUS - VEIKLA IR ATASKAITOS

2018.05.01. ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte „PASIRINK TEISINGAI"
2018.05.01. ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte  „PASIRINK TEISINGAI

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius kviečia dalyvauti ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte  „PASIRINK TEISINGAI"


Projekto numeris: 08.3.1-ESFA-K-413-01-0030 Projekto trukmė: 2018.04.03 - 2021.04.03


Projekto tikslas • Padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką. • Projekto metu ketinama grąžinti į darbo rinką ne mažiau kaip 250 dalyvių iš 5 Vilniaus apskrities savivaldybių. Projektas bus įgyvendinamas bendradarbiaujant su savivaldybių administracijomis ir joms pavaldžiomis socialinių paslaugų įstaigomis, profesinio rengimo centrais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. 
Projekto tikslinės grupės • Neįgalieji, socialinės rizikos šeimos, socialinės rizikos vaikai, socialinės pašalpos gavėjai.
Projekto veiklos • Individualus ar grupinis motyvavimas. • Asmens poreikių įvertinimas. • Socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas. • Psichologinė pagalba. • Profesinis orientavimas. • Informavimas ir konsultavimas bei bendrųjų gebėjimų ugdymas. • Profesinis mokymas pagal AIKOS paskelbtas programas. • Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje. • Projektą vykdančio personalo gebėjimų stiprinimas.
Projekto veikloje kviečiame dalyvauti Vilniaus ir Vilniaus rajonų bei Elektrėnų, Švenčionių, Ukmergės gyventojus, priklausančius išvardintoms tikslinėms grupėms.
Visus norinčius dalyvauti projekto veikloje kviečiame susisiekti su jo vadove Rima Žagelienė telefonu 8679 58335 arba el.p.:samarietes@gmail.com