SKYRIŲ VEIKLA IR ATASKAITOS » METODINĖ MEDŽIAGA

METODINĖ MEDŽIAGA ALKOHOLIS MADA ŽALA AR BŪTINYBĖ
METODINĖ MEDŽIAGA ALKOHOLIS MADA ŽALA AR BŪTINYBĖ

ALKOHOLIS MADA ŽALA AR BŪTINYBĖ

 

 


METODINIS RINKINYS Metodinė priemonė parengta Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, įgyvendinant 2016 m. projektą

 

„Alkoholis. Mada, žala ar būtinybė?“


Projekto vykdytojas: Lietuvos Samariečių bendrija, Vilniaus skyrius

 

Sudarytoja Lolita Kuginienė


Redaktorius Mykolas Zovė


Maketuotoja Lija Vin


Recenzentai: Doc. dr. Tomas Butvilas,


Doc. dr. Justinas Sadauskas Ramunė Rimkuvienė

 


 
TURINYS

 


Pratarmė 3
 
Pirmas skyrius 


Ar tu gali būti atsakingas už save? 4
Suprask alkoholio vartojimo terminologiją 5
Alkoholio vartojimas ir priklausomybė 6
Kas yra standartinis alkoholio vienetas? 7
Kas yra„saikingas“ alkoholinių gėrimų vartojimas? 8
Ar alkoholis kontroliuoja mano gyvenimą? 9
Alkoholio vartojimas: nauda ir nuostoliai 10
Ar esu pasirengęs pokyčiams? 11
Pakeisk alkoholio vartojimo įpročius! 12
Tikslų prasmė ir reikšmė 13
Padėk sau! 14
Kaip atsispirti pagundai? 15
Tai, ką darome, priklauso nuo to, ką mąstome! 17
Kokios mintys paskatina alkoholio vartojimą? 18
Vertybės ir elgesys 19
Kaip pasakyti„ne“ ir išlikti gyvam? 21
Sveikatos samprata 24
Tu esi atsakingas už savo gyvenimo būdą! 25
Psichikos sveikata ir kaip ja rūpintis? 27
Sveika mityba 29
Maisto pasirinkimo piramidė 30
Fizinis aktyvumas ir sveikata 32
Rizikingas elgesys 33
Ką man sako kūnas? 34
Pamilk save! 35
Viskas prasideda nuo svajonių! 36
Ieškai prasmingos veiklos? Pagalvok apie savanorystę! 37
Kaip gali padėti savo bendraamžiams? 38
 
 Antras skyrius 


Ką gali tėvai, mokytojai ir kiti specialistai, dirbantys
su jaunimo alkoholio vartojimo prevencija? 39
Atsargiai: paauglystė! 40
Kodėl bendraujant su vaiku svarbu pažinti ir save? 42
Kaip bendrauti su paaugliu? 43
Statistika, kuri nedžiugina. 43
Ką gali tėvai? 44
Dalinasi tėvai: mano apsisprendimas 45
Kaip kalbėti su paaugliu apie alkoholio vartojimo žalą? 46
Ar mano vaikas vartoja alkoholį? 47
Ką daryti, jei paauglys grįžo namo po išgertuvių? 47
Ką daryti kritiniais atvejais? 48
Ką gali mokytojai ir kiti specialistai, 49
Dirbantys su paauglių alkoholio prevencija? 49
Pagrindinės taisyklės ir bendros veiklos principai 50
Kas yra reklama ir koks jos tikslas? 53
Alkoholio reklama 55
Ar saikingo alkoholio vartojimo kultūra 58
Iš tiesų yra pasirinkimo laisvė? 58
Mokytojams: kaip įtraukti tėvus? 61
Literatūra 62
Priedai 63
  

 
PRATARMĖ

 


 
Kaip sumažinti alkoholio vartojimą? Klausimas, kurį savo straipsnyje iškėlė Michaelas Marmotas (2004), analizuodamas situaciją Jungtinėje Karalystėje, šiandien yra ypač aktualus Lietuvai. Remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis*, pagal išgeriamo alkoholio kiekį Lietuva yra trečia pasaulyje: vie- nam gyventojui, vyresniam nei 15 metų, tenka 15,4 litrų gryno alkoholio. Prieš dešimtmetį nebuvome net dešimtuke, o dabar - treti! Tiesa, Lietuvos statistikos departamentas**, įvertindamas į Lietuvą atvykusių turistų ir išvykusių iš Lietuvos gyventojų įsigytą alkoholį, pakoregavo šiuos duomenis: 2015 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui tenka 14 litrų suvartoto absoliutaus alkoholio. Deja, prie šio skaičiaus pridėjus verslininkų paskelbtus 22 proc. nelegalios rinkos duomenis***, gauname, kad Lietuvoje alkoholio suvartojimas turėtų siekti apie 17,9 litro absoliutaus alkoholio per metus. Šie skaičiai neabejotinai iškelia mus į naujas aukštumas!
Kas slypi po šia statistika? Sveikatos raštingumo stoka ar intoksikuota kultūra, kurioje alkoholio vartojimas tampa norma? (Measham and Brain, 2005). Nevartojantis alkoholio žmogus intoksikuotoje kultūroje kelia aplinkinių nuostabą, susidomėjimą. Neretai klausiama, kodėl jis negeria, nors logiškiau būtų klausti geriančio, kodėl pastarasis save nuodija. O kaip su raginimu išgerti už gerą sveikatą, ar jis ne ironiškas? Gyvenimas be alkoholio visuomenei atrodo nepriimtinas.
Kokios prevencinių priemonių galimybės? Visuomenėje, šeimoje, artimiausioje aplinkoje vyraujančios nuostatos ir vertybės daro didelę įtaką jauniems žmonėms. Kuo gilesnė vertybių krizė suaugusiųjų pasaulyje, kuo daugiau jame susikaupia „dvasinio toksiškumo“, tuo labiau tokia dvasinė terpė paveikia vaikų ir paauglių nuostatas, elgseną. Neatsitiktinai šiuolaikinės prevencinės strategijos siejamos su vaiko ir paauglio asmenybės psichologinės brandos puoselėjimu, tikintis, kad ateityje tai užkirs kelią įvairiems asmenybės sutrikimams ir socialinėms disfunkcijoms. Vadinasi, prevencinės programos turėtų būti nukreiptos ne tik į teikiamas žinias ir įgūdžius, bet ir į žmogaus santykį su savimi.
 
Dėmesys, skirtas pažinti save, įsisąmoninti savo elgesio motyvus ir vidines nuostatas, yra labai svarbus. Įsisąmonindami, tampame atsakingesni už save ir aplinką. Pokyčių prigimtis yra paradoksali − kuo labiau stengiamės keistis, tuo mažiau tai sekasi, nes pokyčiai vyksta tik įsisąmoninant! Todėl tik didesnis sąmoningumas ir savo stiprybių ir silpnybių, galių ir negalių, džiaugsmų, pykčių, baimių ir kitų jausmų suvokimas padeda įvykti natūraliam ir spontaniškam pokyčiui. Ugdyti jaunimo sąmoningumą, vadinasi, mokyti jauną žmogų savarankiškai vertinti, pastebėti, apmąstyti, suprasti, įvertinti  tiek savo vidinius, tiek išorinius gyvenimo reiškinius.
Kokia šio metodinio rinkinio paskirtis? Rinkinio paskirtis − padėti paaugliams apmąstyti savo pasirinkimus ir poelgius, o tėvams, mokytojams ir kitiems specialistams, dirbantiems su alkoholio vartojimo prevencija geriau suprasti paauglius, kurti su jais tvirtus santykius ir padėti priimti tinkamus sprendimus, formuojant alkoholio nevartojančios kultūros viziją.
Kaip šis metodinis rinkinys sudarytas?  Metodinį rinkinį sudaro dvi dalys: pirmoje dalyje pateikiama informacija ir praktinės užduotys, stiprinančios vaikų ir paauglių savęs pažinimo lygį. Toks gebėjimas leidžia plėtoti savo interesus ir konfrontuoti su stereotipinėmis nuomonėmis ar nusistovėjusiomis alkoholio vartojimo praktikomis.
Antroji metodinio rinkinio dalis skirta tėvams, mokytojams ir kitiems specialistams, dirbantiems su alkoholio prevencija. Pateikiama informacija ir savirefleksijos užduotys, teorinė medžiaga ir naudingi praktiniai įrankiai tėvams, mokytojams ir kitiems specialistams efektyviam prevenciniam darbui su paaugliais ar jų grupe. Skatinamas tėvų, mokytojų ir kitų specialistų bendradarbiavimas: tik vieningos pozicijos alkoholio vartojimo atžvilgiu deklaravimas ir realizavimas gali padėti mūsų vaikams ir paaugliams!
Metodinio rinkinio prieduose pateikiami pagrindiniai informaciniai kontaktai ir aktuali informacija, reikalinga prevencinėms priemonėms sėkmingai įgyvendinti.
 * http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/319122/Public-health-successes-and-missed-opportunities-alcohol-mortality-19902014.pdf?ua=1
** https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=4476568
*** http://www.lvk.lt/lt/naujienos/m-dubnikovas-pso-paskelbe-apie-alkoholio-vartojima-lietuvoje--skaiciai-kelia-per-daug-abejoniu