SAVANORYSTĖ

SAVANORYSTĖ

 


►By LSB Biuras , In 2017? Oct. 31, 11:33 AM On Naujienos
Savanorių bendravimo ir asmeninių galių stiprinimas Lietuvos samariečių bendrijos Trakų skyriaus nariai ir savanoriai
dalyvavo mokymuose „Savanorių bendravimo ir asmeninių galių stiprinimas“. Mokymus organizavo Trakų globos ir
socialinių paslaugų centras. Juos vedė VšĮ „Socialinio veiksmo“ lektorės. Daugelis mūsų organizacijos narių aktyviai
savanoriauja teikiat socialines paslaugas Trakų rajono gyventojams. Mokymų metu dalyviai sužinojo, kad savanoriais
gali […] http://www.samarieciai.org/savanoryste-2/

Savanorių bendravimo ir asmeninių galių stiprinimas

Lietuvos samariečių bendrijos Trakų skyriaus nariai ir savanoriai dalyvavo mokymuose „Savanorių bendravimo ir
asmeninių galių stiprinimas“. Mokymus organizavo Trakų globos ir socialinių paslaugų centras. Juos vedė VšĮ
„Socialinio veiksmo“ lektorės. Daugelis mūsų organizacijos narių aktyviai savanoriauja teikiat socialines paslaugas
Trakų rajono gyventojams.
Mokymų metu dalyviai sužinojo, kad savanoriais gali būti bet kokio amžiaus asmenys. Svarbiausia savanorio nuostata
– skirti savo asmeninį laiką kilniems tikslams įgyvendinti. Be skiriamo laiko labai svarbu teikti savo žinias, patirtį ir
gebėjimus. Žinia, kad savanorio veikla nėra finansiškai atlyginama, tačiau daugelis mokymų dalyvių sutiko, kad
atlyginimas gaunamas per kitus žmonių pojūčius: vidinį pasitenkinimą, naujos patirties įgijimą, pažinčių užmezgimą.
Dalvaujant mokymuose supratome ir pagrindinius savanorystės principus: laisva valia, nauda, būdas spręsti problemas,
pagarba, lygybė, teisėtumas, finansiškai neatlyginama veikla. Sužinojome, kad, pavyzdžiui, asmuo, kuris savanoriauja
organizacijoje gali patirti įvairias fazes: euforiją, kuomet labai džiaugiasi atliekama veikla, rutina, kai atliekamas
darbas tampa nuobodus, nusivylimą savo atliekama veikla. Sumanus organizacijos vadovas turi atpažinti savanorio
patiriamas fazes ir tinkamai nukreipti veiklai ar padėti, kai minėtas asmuo patiria sunkumų. Neretai savanoriai yra
įdarbinami į įstaigą, kurioje savanoriauja. Tai laikoma dideliu pasitikėjimo ženklu.
Dažniausiai savanorystė padeda žmonėms jaustis reikalingais, leidžia išbandyti save naujose situacijose. Lietuvoje
sparčiai populiarėja savanorystės idėjos. Daugelis garsių firmų mielai savanoriauja įvairiose institucijose. Tai yra labai
vertinama ir skatinama. Savanoriška veikla susidomi ir jauni žmonės. Taip jie įgyja naujos patirties, kuri būtina jų
darbe. Todėl, siekiant įsidarbinti naujoje darbo vietoje,darbdaviai teikia pirmenybę tiems asmenims, kurie turi
savanoriško darbo patirties. Tai daroma ne veltui. Savanoriaudamas žmogus išmoksta dirbti komandoje, įgyja
socialinių įgūdžių, moka valdyti krizines situacijas, turi organizacinių įgūdžių.
Savanoriauti galima daugelyje sričių: socialinėse, kultūrinėse, aplinkosaugos, švietimo. Populiariausia sritis –
socialinė. Daugiausia savanorių nori save išbandyti teikiant socialines paslaugas įvairaus amžiaus asmenims.
Mokymų dalyviai nuogastąvo, kad savanorystė nėra įvertinta. Kol kas nėra sukurtos tinkamos teisinės aplinkos, kuri
galėtų užtikrinti saugią ir lanksčią savanorystę. Ji turėtų būti patogi tiek savanoriui, tiek ir jį priimančiai organizacijai.
Mokymų metų atlikome daug pSavanorių bendravimo ir asmeninių galių stiprinimas
Lietuvos samariečių bendrijos Trakų skyriaus nariai ir savanoriai dalyvavo mokymuose „Savanorių bendravimo ir
asmeninių galių stiprinimas“. Mokymus organizavo Trakų globos ir socialinių paslaugų centras. Juos vedė VšĮ
„Socialinio veiksmo“ lektorės. Daugelis mūsų organizacijos narių aktyviai savanoriauja teikiat socialines paslaugas
Trakų rajono gyventojams.
Mokymų metu dalyviai sužinojo, kad savanoriais gali būti bet kokio amžiaus asmenys. Svarbiausia savanorio nuostata
– skirti savo asmeninį laiką kilniems tikslams įgyvendinti. Be skiriamo laiko labai svarbu teikti savo žinias, patirtį ir
gebėjimus. Žinia, kad savanorio veikla nėra finansiškai atlyginama, tačiau daugelis mokymų dalyvių sutiko, kad
atlyginimas gaunamas per kitus žmonių pojūčius: vidinį pasitenkinimą, naujos patirties įgijimą, pažinčių užmezgimą.
Dalvaujant mokymuose supratome ir pagrindinius savanorystės principus: laisva valia, nauda, būdas spręsti problemas,
pagarba, lygybė, teisėtumas, finansiškai neatlyginama veikla. Sužinojome, kad, pavyzdžiui, asmuo, kuris savanoriauja
organizacijoje gali patirti įvairias fazes: euforiją, kuomet labai džiaugiasi atliekama veikla, rutina, kai atliekamas
darbas tampa nuobodus, nusivylimą savo atliekama veikla. Sumanus organizacijos vadovas turi atpažinti savanorio
patiriamas fazes ir tinkamai nukreipti veiklai ar padėti, kai minėtas asmuo patiria sunkumų. Neretai savanoriai yra
įdarbinami į įstaigą, kurioje savanoriauja. Tai laikoma dideliu pasitikėjimo ženklu.
Dažniausiai savanorystė padeda žmonėms jaustis reikalingais, leidžia išbandyti save naujose situacijose. Lietuvoje
sparčiai populiarėja savanorystės idėjos. Daugelis garsių firmų mielai savanoriauja įvairiose institucijose. Tai yra labai
vertinama ir skatinama. Savanoriška veikla susidomi ir jauni žmonės. Taip jie įgyja naujos patirties, kuri būtina jų
darbe. Todėl, siekiant įsidarbinti naujoje darbo vietoje,darbdaviai teikia pirmenybę tiems asmenims, kurie turi

savanoriško darbo patirties. Tai daroma ne veltui. Savanoriaudamas žmogus išmoksta dirbti komandoje, įgyja
socialinių įgūdžių, moka valdyti krizines situacijas, turi organizacinių įgūdžių.
Savanoriauti galima daugelyje sričių: socialinėse, kultūrinėse, aplinkosaugos, švietimo. Populiariausia sritis –
socialinė. Daugiausia savanorių nori save išbandyti teikiant socialines paslaugas įvairaus amžiaus asmenims.
Mokymų dalyviai nuogastąvo, kad savanorystė nėra įvertinta. Kol kas nėra sukurtos tinkamos teisinės aplinkos, kuri
galėtų užtikrinti saugią ir lanksčią savanorystę. Ji turėtų būti patogi tiek savanoriui, tiek ir jį priimančiai organizacijai.
Mokymų metų atlikome daug praktinių veiklų. Per jas įgyjome daug naujų žinių bei įtvirtinome tai, ką jau žinojome.
Mokymų programa buvo įgyvendinama remiantis neformalaus ugdymo principais, pasitelkiant piešimo, darbo grupėje
metodus.
Lietuvos samariečių bendrijos narė Silvija Masiukienėraktinių veiklų. Per jas įgyjome daug naujų žinių bei įtvirtinome
tai, ką jau žinojome. Mokymų programa buvo įgyvendinama remiantis neformalaus ugdymo principais, pasitelkiant
piešimo, darbo grupėje metodus.
Lietuvos samariečių bendrijos narė Silvija Masiukienė
By LSB Biuras , In Nov. 30, 02:13 PM On Naujienos
SAVANORYSTĖ- tai savo noru pasirinkta veikla, už kurią negaunamas finansinis atlygis ir kuri yra naudinga kitam
žmogui. Savanorystės pagrindu grindžiama veikla laikoma vienu iš pilietinės visuomenės pagrindų. Tai neprieštarauja
taip pat ir rinkos ekonomikos teorijai: asmeninė iniciatyva, kylanti iš paties žmogaus pastangų, yra vertintina labiau už
veiklą, kuri yra primetama kitų asmenų arba kuri yra […] http://www.samarieciai.org/savanoryste/
►2017?Lapkričio 13 dieną sveikinome Lopšelio –darželio „Buratinas“ kolektyvą gražaus  50 –ojo jubiliejaus proga.
Šio darželio kolektyvas yra ypatingas tuo, kad pusė darbuotojų yra LSB Ukmergės skyriaus savanorės, kurios padeda
mūsų kasdieninėje veikloje. Kai žmonės randa laiko užuojautai   ir gerumu dalijasi su kitais, tai tik galima įsivaizduoti
kokios motiniškos auklėtojos yra vaikučiams. Renginyje dalyvavo Seimo narys Arūnas Dūdėnas, administracijos
direktoriaus pav. Agnė Balčiūnienė su kuriais po renginio buvo labai malonu aptarti samarietiškus rūpesčius .
Alkoholis- mada, žala ar būtinybė?
By LSB Biuras
►In 2017 ? Jun. 30, 08:35 PM On Naujienos
Žurnalistė Danguolė Čepienė: alkoholis. Mada, žala ar būtinybe? 2017-05-22 Danguolė Čepienė   Kaip atsakysite į šį
klausimą: kas jums yra alkoholis? ,,Linksma taurelė – kvaila galvelė”, – sumurmėjo močiutė. Jubiliejų, švenčių
užstalės atributas, – tarė renginių organizatorius. ,,Šiuolaikinis bendravimo būdas – savaitgalio mada”, – sakė
barmenas. ,,Vergystės kančios‘‘, – atsiduso toksikologas, gydydamas tragiškas svaigalų pasekmes. […]
http://www.samarieciai.org/alkoholis-mada-zala-ar-butinybe-3/
Žurnalistė Danguolė Čepienė: alkoholis. Mada, žala ar būtinybe?
2017-05-22 Danguolė Čepienė
Kaip atsakysite į šį klausimą: kas jums yra alkoholis? ,,Linksma taurelė – kvaila galvelė”, – sumurmėjo močiutė. Jubiliejų, švenčių
užstalės atributas, – tarė renginių organizatorius. ,,Šiuolaikinis bendravimo būdas – savaitgalio mada”, – sakė barmenas.
,,Vergystės kančios‘‘, – atsiduso toksikologas, gydydamas tragiškas svaigalų pasekmes.
Kad alkoholis netaptų jaunimo mada, vėliau – žala, dar vėliau – kasdienybe ir priklausomybe, kad nekalta pradžia nesibaigtų
dramatiška pabaiga, Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius vykdo svarbų projektą ,,Alkoholis. Mada, žala ar būtinybe?”
Projekto tikslą nusako pavadinimas, kurio esmė – stiprinti ir plėtoti kompleksinę alkoholio prevencijos programą įtraukiant
vaikus ir jaunimą, ypatingą dėmesį skiriant aktyviam tėvų ir bendruomenės narių dalyvavimui, skatinant vaikų ir jaunimo
sąmoningumą, sveikatingumą, prasmingą užimtumą, socialinį atsakingumą, drauge ugdant kūrybingą, sveiką ir dorą visuomenės
pilietį. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus projekto veiklą finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo
fondas. Projekto trukmė – 12 mėnesių.
Prevencija geriausia ateities investicija Alkoholis skaudžiai kerta priklausomiems asmenims, šeimoms ir
visuomenei. Šalies statistikos duomenys atskleidė paauglių gyvensenos problemų mastą, su svaigalais siejamą
nepilnamečių nusikalstamumą. Vilniaus samariečių bendrijos alkoholio prevencijos projekto vykdytojai numatė atlikti
konkrečios projekto dalyvių aplinkos alkoholio vartojimo problemų analizę: kiek vaikų kiekviename regione vartoja
alkoholį, išsiaiškinti jo plitimo priežastis bei veiksnius. Projekto įgyvendinimo žingsniai diktavo būtinybę nustatyti
didžiausias rizikos grupes, siūlyti būdus rizikos veiksniams šalinti, formuoti jaunosios kartos neigiamą požiūrį į
alkoholį. Projekto kryptis išryškino prevencinės veiklos konkrečią eigą. Skirtingo amžiaus, išsilavinimo bei skirtingos
patirties tikslinės grupės buvo įtrauktos į projektą siekiant spręsti ir analizuoti alkoholio vartojimo problemą holistiniu

požiūriu. Tai reiškia – matyti reiškinį ne kaip elementų sumą, o suvokiant jį kaip vientisą visumą. Tyrimai ir statistiniai
duomenys buvo esminis faktorius renkantis šalies miestus ir apskritis. Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Marijampolės,
Klaipėdos, Telšių, Utenos ir Alytaus miestuose bei apskrityse samariečių darbuotojai, lektoriai, mentoriai, psichologai
ir jiems talkinę savanoriai rengė susitikimus, paskaitas, seminarus, mokymus, konkursus, praktines užduotis jaunimo
kūrybiškumui, iniciatyvumui, užimtumui, sveikai gyvensenai ir kultūrai ugdyti. Alkoholio prevencijos programos
renginiai vyko mokyklose, bibliotekose, jaunimo centruose bei atvirose erdvėse, jaunimo susibūrimo vietose.
,,Mitų griovėjai – alkoholis” Tokiu pavadinimu vyko jaunimo praktiniai užsiėmimai, apėmę bemaž visą Lietuvą. Tai
alkoholio reklamos analizė – to paties projekto veiklos dalis. Ji palietė spaudos, radijo, televizijos, interneto, kino,
vitrinų, foto bei kitų reklamų turinio ir formos slėpinį. Peržvelgę šūsnį įvairių reklamų, mokiniai tuoj perprato daugelio
reklamų slėpinio esmę. Daugelyje alkoholio reklamų pozavo sveiki, gražūs žmonės, prie lūpų glaudžiantys svaigalų
taurę. Juos supo įspūdinga aplinka, prabangūs baldai, ant jų ilsėjosi retų veislių šuneliai, gamtos fone risnojo balti
arkliai. Simboliška…. Vienok, apsvaigusių žmonių gamta nemėgsta: šuo kanda, arklys spiria, blaivieji šalinasi.
Apsižvalgykite, ar alkoholio ragavę asmenys atrodo kaip reklamose? Jokiu būdu. Širdį veria gatvėse matant liūdnus,
suvargusius, svaigalų ,,suėstus” žmones. Kurgi ta prabanga ir komfortas, kur laiminga laisvo žmogaus šypsena? Tai
priklausomybės sutriuškinti mūsų broliai, praradę pastogę, vaikus ir tėvus. Jų akys slepia meilės ir užuojautos stygių,
nuolatinę dvasinę kovą be pergalių. Gal ir jie kažkada patikėjo reklama, – garsiai mąstė moksleiviai. Paaugliai buvo
stebėtinai atviri, pasakojo matytas ir išgyventas savo šeimos bei giminės istorijas, analizavo, komentavo, taikliai
apibūdino jiems pateiktų reklamų turinį. Sugrupuoti į komandas vaikai ir paaugliai aptarinėjo įvairias reklamų rūšis.
Rašė pastabas, komentavo tekstus, šriftų dydžius ir jų spalvas. Visi su džiaugsmu įsijungė į sąžiningą kovą, smerkdami
nesąžiningą alkoholio reklamą.
Pozityvus auklėjimas Tai ugdomieji seminarai vaikams, jaunimui, tėvams ir mokytojams. Pozityvus auklėjimas yra
teigiamais principais paremtas visavertis vaikų ir jaunuolių auklėjimas namuose, mokykloje, visuomenėje. Projekto
vykdytojai parengė saugios aplinkos, pagarbaus bendravimo, šeimos vertybių, konfliktų sprendimo, jausmų ugdymo
paskaitų ciklą. Paskaitas lydėjo įdomios praktinės užduotys: žaidimai vaidmenimis, kasdienės namų aplinkos, keblių
situacijų imitavimo, šeimos gyvensenos, vaikų ir tėvų bendravimo scenos. Pozityvaus auklėjimo dalyviai vaidino,
analizavo savo ir kitų vaidmenis, diskutavo, aptarė situacijas, dalijosi patirtimi, nuotaikingai praleido susitikimo
valandas. Praktiniai užsiėmimai ir paskaitos gilino tėvų bei šeimos narių žinias, skatino rūpintis vaikų sielos ir kūno
sveikata, teisingai elgtis užklupus problemoms, bręstant kivirčams. Tėvai buvo mokomi nebaudžiant vaiko šalinti
netinkamą jo elgesį, leidžiant jam saugiai patirti savo veiksmų pasekmes, prisiimti atsakomybę. Tėvų įgūdžiai stebėti
vaiką, įsiklausyti į jo žodžius, suprasti, kas jį liūdina, žeidžia, kas kelia nerimą – labai naudingi šeimos gerovei,
abipusiam pasitikėjimui, susiklausymui, užbėgant nelaimėms už akių.
Bendruomenės diena, savanorystė ir užimtumasSvarbi projekto dalis – atviri vietos bendruomenių mokymai,
supažindinantys su vaikų ir jaunimo alkoholio prevencijos dėsniais, projektu, jo eiga, pateikiant alkoholio vartojimo
statistiką Lietuvoje ir regionuose. Susitikimų su bendruomene esmė – opios alkoholio problemos kėlimas ir kiekvieno
bendruomenės nario skatinimas jungtis į bendrą kovą prieš alkoholį. Tai pilietinis raginimas prisiimti asmeninę
atsakomybę už savo bendruomenės narių, ypač vaikų ir paauglių, girtavimą. Kvietimas dalyvauti šio negatyvaus
reiškinio prevencijoje, aiškinant savo ir kaimynų vaikams alkoholio vartojimo pasekmes. Tai poreikis kilti į bendrą
kovą prieš svaigalų pardavimą nepilnamečiams, suaugusiųjų girtavimą parkuose ir paupiuose, viešose vietose ir
šeimose, ypač kai tokį elgesį stebi vaikai. Sąmoningą dalyvavimą alkoholio prevencijoje skatina tėvų, mokytojų, vaikų
ir vietos bendruomenės renginiai. Susitikimai vienoje erdvėje, kur saugi aplinka, geranoriškumas, kartų bendrystė,
pozityvios nuostatos, nuoširdi pagalba ieškant sprendimų – geriausias būdas augti pačiam ir ugdyti kitus.
,,Aktyvus laisvalaikis ir savirealizacija – savanorystė ir užimtumas” – taip pavadinta projekto daugialypės veiklos
praktinė alkoholio vartojimo prevencijos dalis jaunimui. Vieną kartą padaryk, negu dešimt išklausyk, – sako
moksleiviai. Jie teisūs, todėl projekto lektorių padrąsinti paaugliai imasi blaivių renginių organizavimo, mokyklos
švenčių ir poklasinės veiklos be svaigalų rengimo, pritaria savanorystės, sveikos gyvensenos idėjai. Tereikia neatsukti
nugaros jaunystei, iniciatyvumui, kūrybiškumui ir saviraiškos dvasiai. Jaunimo mokymo ir praktinių užsiėmimų metu,
projekto lektoriai domėjosi asmeniniais jaunų širdžių poreikiais, išklausė jų svajones, pageidavimus, norus. Drauge
kūrė saviraiškos galimybes alkoholio prevencijos esamiems ir būsimiems projektams. Į jaunimo savanorystės
užsiėmimus buvo kviečiami ir vietos įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, būrelių vadovai, žmonės, atsakingi
už alkoholio ir psichotropinių medžiagų vartojimo kontrolę.

Psichologo konsultacijos ir socialinio tinklo džiaugsmas
Psichologo pagalbos tikslas – profesionaliai padėti spręsti kasdienius sunkumus ir sėkmingai susidoroti su
užsitęsusiomis problemomis. Tai parama visai šeimai ir galimybė į savo gyvenimą pažvelgti iš šalies. Psichologas
naudingas ne tik vaikams, bet ir tėvams, išgyvenantiems santykių krizę, skyrybas, sutuoktinio smurtą, neturintiems
auklėjimo patirties, dorybių ugdymo įgūdžių. Specialisto žodis – reali parama vaikams, įveikiant mokyklos baimę,
uždarumą, bendravimo kliūtis, nemigos, svaigalų vartojimą. Mat kai kurie vaikai vengia kreiptis į mokyklos
psichologą, bijodami, kad sužinos tėvai, mokytojai, klasės draugai. Samariečių psichologas konsultuoja asmenis visą
projekto vykdymo laikotarpį, su vaiku kalbasi saugiai – įvesta atskira telefono linija, konsultacijos anonimiškos. Kad
konsultanto profesinis pasirengimas maksimaliai pasitarnautų šeimai, psichologas ne tik konfidencialiai išklauso ir
pataria telefonu (+370 5 2335444 darbo dienomis nuo 10 iki 14 val.), bet ir esant sudėtingai situacijai, gali atvykti į
namus.
Moksleivių bendravimui, įvairių problemų sprendimui ir aptarimui, galimybei paklausti ir gauti teisingą atsakymą,
atsivėrė dar viena reikalinga erdvė – projekto dalyvių socialinis tinklas. Čia jaunimas išsako nuomones, diskutuoja,
analizuoja, pasakoja istorijas ir išgyvenimus, demaskuoja reklamų mitus bei įsitikinimus apie ,,saikingą” ir neva saugų
alkoholio vartojimą.
Šūkio ir logotipo kūrimo konkursasProjekte dalyvavusių miestų ir apskričių moksleiviai jungėsi į kūrybines
dirbtuves – alkoholio prevencijos šūkio ir logotipo konkursą. Tai buvo bene įdomiausia ir kūrybiškiausia jaunimo
užduotis. Pradinukams skirta vaikų piešinių paroda. Vyresni iš surinktų nuotraukų dėliojo gyvenimo istorijas –
fotomontažus. Paaugliai kūrė alkoholio antireklamos šūkius ir logotipus. Konkursų laimėtojų lauks apdovanojimai,
prizai ir siurprizai. Sėkmingi darbai, šūkiai ir logotipai bus spaudoje, bendruomenių renginiuose, projekto atributikoje.
Galbūt išvysime juos ant marškinėlių, kepuraičių, skėčių, skrajučių, kasdienio naudojamo daiktų. Kūrybinės dirbtuvės
moksleiviams suteikė daug džiaugsmo, skatino mąstyti, veikti, pajusti užimtumo prasmę, galimybę išreikšti save,
suprasti svaigalų žudantį poveikį ne tik asmeniui, bet ir jį supančiai aplinkai. Pagaliau, jaunam žmogui labai svarbu
perteikti žinią savo pačių atrastais žodžiais, piešiniais, spalvomis ir formomis.
Projekto patirtis bus panaudota Projekto patirtis bus aptarta, pristatyta visuomenei ir pateikta metodiniame
leidinyje. Jo esmę sudarys alkoholio vartojimo prevencijos priemonės skirtingoms tikslinėms grupėms. Bus paskelbti
moksleivių apklausos duomenys, tyrimai. Skaitytojai ras gerosios praktikos pavyzdžių, rekomendacijų, skubios
pagalbos apsinuodijus alkoholiu kontaktus, detoksikacijos centrų adresus, vertingos patirties kaip bendrauti su jaunimu
pastebėjus juos vartojant alkoholį, svaigalų prevencijos bei sveikos gyvensenos patarimus. Naudingos žinios pasieks
bendruomenes, mokytojus, šeimos narius. Leidinį sudarys dvi savarankiškos dalys. Viena dalis skirta jaunimui, kita –
tėvams, mokytojams, alkoholio prevencijos specialistams. Elektroninė leidinio versija bus platinama ir paskelbta
internete.
Projeko veiklai besibaigiant visi jo vykdytojai, svečiai ir partneriai rugsėjo mėnesį susitiks baigiamojoje konferencijoje
LR Seime. Konferencijoje dalyvaus Lietuvos samariečių bendrijos ilgamečiai partneriai iš Drezdeno ASB (Vokietija),
Sveikatos apsaugos ministerijos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, nevyriausybinių organizacijų,
mokyklų, savivaldybių atstovai, bendruomenių nariai. Susirinkusieji dalysis gerosios praktikos patirtimi organizuojant
ir stiprinant alkoholio prevenciją Lietuvoje.
Tiesa padarys jus laisvus , By LSB Biuras
►In 2017 Mar. 31, 08:13 AM On Naujienos
Jolita STANKAITIENĖ Lietuvos samariečių bendrijos Ukmergės skyriaus pirmininkė Šiaulių vyskupijos Pastoracijos
patalpos nuo ankstaus šeštadienio ryto buvo pilnos jaunų veidų ir jaunatviško juoko. Čia vyko Lietuvos jaunųjų
samariečių forumas tema „Tiesa jus padarys laisvus“. Prie gausios, daugiau nei 100 jaunuolių, komandos prisijungė ir
Ukmergės jaunieji samariečiai. Kvietimai į renginį buvo paruošti su nedidele intriga, todėl […]
Jolita STANKAITIENĖ
Lietuvos samariečių bendrijos Ukmergės skyriaus pirmininkė
Šiaulių vyskupijos Pastoracijos patalpos nuo ankstaus šeštadienio ryto buvo pilnos jaunų veidų ir jaunatviško
juoko. Čia vyko Lietuvos jaunųjų samariečių forumas tema „Tiesa jus padarys laisvus“.

Prie gausios, daugiau nei 100 jaunuolių, komandos prisijungė ir Ukmergės jaunieji samariečiai. Kvietimai į renginį
buvo paruošti su nedidele intriga, todėl nuvykome nežinodami, kas mūsų laukia.
Daugelis nebuvome girdėje, kas yra Pastoracijos centras. Čia yra įsikūrusi Šiaulių vyskupijos kurija, Katechetikos,
Jaunimo, Šeimos ir Evangelizacijos centrai. Į maldą pasinerti galima Maldos kambaryje bei Šv. Kazimiero koplyčioje.
Centre veikia knygynas, kavinė, svetainė. Viskas įrengta siekiant sėti tikėjimo, vilties ir meilės sėklas, kad pasaulis ir
kiekvieno mūsų kasdienybė taptų geresnė ir gražesnė.
Ši vieta renginiui pasirinkta neatsitiktinai – keliose Šiaulių gimnazijose ir progimnazijose veikia jaunųjų samariečių
būreliai, kurių veikloje dalyvauja per 100 jaunuolių. Pirmiausia, jie, perėmę krikščioniškomis vertybėmis grįstą
gyvenimo būdą, mokosi tolerancijos, atsakingumo ir pareigingumo. Ir, žinoma, atlieka gerus samarietiškus darbus.
Dar renginiui neprasidėjus visiems rankas spaudė ir sveikinosi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kuris tą pačią
dieną Katedroje buvo apdovanotas Šiaulių miesto Šviesuolio nominacija. Jauniesiems samariečiams vyskupas kalbėjo,
koks prasmingas samarietiškas šūkis „Skubėkime daryti gera“. Bet svarbiausia, patiems būti geriems, stebėti save, kaip
mes bendraujame su aplinkui esančiais, ar mylime ir gerbiame tėvus, senelius, draugus… Ir tik būdami patys geri,
galime dalintis tuo su kitais. „Būkite pilni meilės ir gėrio“, – jaunimui linkėjo vyskupas.
Po gražių palinkėjimų prasidėjo tikras darbas. Viskas buvo suplanuota minutės tikslumu. Žaidimai, diskusijos,
debatai…
Paskaitą „Pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus“ skaitė lektorius Artūras Šiukšta. Pranešėjas kalbėjo apie
narkotikų, alkoholio ir kitas priklausomybes, paaiškino, kaip nebūti nuo jų priklausomiems, atkreipė dėmesį, kur tėvai
padaro pradines klaidas auklėdami vaikus. Taip pat atkreipė dėmesį į marketingines gudrybes, kurios skatina šių
produktų vartojimą. Jaunimui buvo pateikta daug statistikos. Akcentuota, kaip svarbu sveika gyvensena, moralinės bei
dvasinės vertybės, socialinė atsakomybė, savanorystė…
Šiaulių samariečiai parodė trumpą vaidinimą: vyksta gimtadienis, susirinkęs jaunimas pradeda švęsti… Ir kaip gi čia
be alkoholio?.. Bet kaip ir realiame gyvenime, atsiranda nors vienas, kuris atsisako išgerti. Jis lieka nesuprastas ir dar
bandoma jį įkalbėti „nebūti balta varna“. Veiksmas stabdomas, sudaromos 10 jaunimo grupių, kurios vaidinimą turėjo
pratęsti ir išspręsti susidariusią situaciją.
Kiekvienos grupės pratęstas vaidinimas buvo labai jaudinantis, kadangi tai buvo paties jaunimo mintys ir supratimas,
kas gali atsitikti vartojant alkoholį ar narkotikus. Kartu buvo ir daug juoko. Tai – ir komandinis darbas, apjungiantis
jaunuolius iš skirtingų miestų, su skirtingais charakteriais ir pažiūromis.
Šiaulių samariečiams dėkodami už prasmingą dieną su žmonėmis, kurie skatina būti geriems ir daryti gerus darbus,
atsisveikinome iki kitų metų susitikimo Radviliškyje. http://www.samarieciai.org/tiesa-padarys-jus-laisvus/

LSB Klaipėdos naujienos
By LSB Biuras
In Dec. 31, 10:19 PM On Naujienos
2016 12 09 Klaipėdos licėjuje 6-7 klasių mokiniams kartu su jaunaisiais samariečiais pristatėme mūsų organizacijos
veiklą, kalbėjome apie savanorystės prasmę. Nuoširdžiai padėkojome 6a ir 6b klasės auklėtojoms, mokiniams ir jų
tėveliams už dalyvavimą akcijoje “Kalėdų šiluma”. Tikimės ir laukiame naujų savanorių iš Klaipėdos licėjaus.
http://www.samarieciai.org/lsb-klaipedos-naujienos/
Kūrybinės dirbtuvės jaunimui ,,Mitų griovėjai – alkoholis“
By LSB Biuras
In Nov. 30, 07:31 AM On Naujienos
Kūrybinės dirbtuvės jaunimui ,,Mitų griovėjai – alkoholis“ Želsvos pagrindinė mokykla – Samariečių bendrijos
projekto dalyvė „Ten, kur Žaltytis ir Buktos giria, šviečia iš tolo Želsvos mokykla“, – tokie žodžiai pasitinka į Želsvos
pagrindinę mokyklą atvykstančius moksleivius, mokytojus ir svečius. Iš tiesų, Želsvos, Paželsvių, Triobiškių kaimai
nuo kitų apylinkės kaimų atskirti Šešupės upės ir Buktos girios. […]

http://www.samarieciai.org/kurybines-dirbtuves-jaunimui-mitu-griovejai-alkoholis/
Alkoholis. Mada, žala ar būtinybė?!
By LSB Biuras
In Oct. 31, 06:59 AM On Naujienos
http://www.samarieciai.org/alkoholis-mada-zala-ar-butinybe-5/
Jaunieji samarietukai lankėsi Deltuvos senelių namuose
By LSB Biuras
In Oct. 31, 08:04 AM On Naujienos
„Manau, jog žmogui svarbu įprasminti save ne tik ieškant pelno, uždarbio, bet ir  padedant tiems, kuriems gyvenime
pasisekė mažiau nei mums. Tik padėdami kitiems jaučiamės vertingi, patiriame pilnatvę“ R. Tautkus.   Gegužės 30
dieną Ukmergės ,,Šilo'' pagrindinės mokyklos 1b klasės jaunieji samarietukai su mokytoja M. Baškiene
lankėsi Deltuvos senelių namuose. Mokinukų vykdomas projektas ,,Iš kartos […]
http://www.samarieciai.org/jaunieji-samarietukai-lankesi-deltuvos-seneliu-namuose/
„Manau, jog žmogui svarbu įprasminti save ne tik ieškant pelno, uždarbio, bet ir padedant tiems,
kuriems gyvenime pasisekė mažiau nei mums. Tik padėdami kitiems jaučiamės vertingi, patiriame
pilnatvę“
By LSB Biuras
In Jun. 30, 12:32 PM On Naujienos
Gegužės 30 dieną Ukmergės ,,Šilo” pagrindinės mokyklos 1b klasės jaunieji samarietukai su mokytoja M. Baškiene
lankėsi Deltuvos senelių namuose. Mokinukų vykdomas projektas ,,Iš kartos į kartą” paskatino aplankyti šios įstaigos
globojamus senelius. Su vaikais buvo daug kalbama apie vienišus žmones, kuriems niekada nebus per mažai  parodyto
dėmesio, šilto žvilgsnio, nuoširdumo ir meilės. Įstodami į LSB […]
http://www.samarieciai.org/manau-jog-zmogui-svarbu-iprasminti-save-ne-tik-ieskant-pelno-uzdarbio-bet-ir-padedant-tiems-
kuriems-gyvenime-pasiseke-maziau-nei-mums-tik-padedami-kitiems-jauciames-vertingi-patiriame/
PAŽADINKIME SAVYJE GERUMĄ
By LSB Biuras
In Jun. 30, 07:34 PM On Naujienos
PAŽADINKIME SAVYJE GERUMĄ  Jolita Stankaitienė LSB Ukmergės sk. pirmininkė Samariečių bendrijos misija
ir socialinė veikla atsispindi mūsų šūkyje “Skubėkime daryti gera!“, skatinanti ir kviečianti visus socialiniam
solidarumui. Savaime aišku, kad gerumas bei rūpestingumas yra kiekvieno žmogaus genetinio kodo dalis. Žmogus
gimęs būti geras. Niekas nėra apdraustas, kad nepateks į socialinės atskirties riziką, į labiau sumenkusią […]
http://www.samarieciai.org/pazadinkime-savyje-geruma/
Buk savanoris !
By LSB Biuras
In Jun. 30, 07:26 PM On Naujienos
Lietuvos samariečių bendrijos (LSB) Ukmergės skyriaus nariai gerus darbus atlieka būdami savanoriais. Mūsų
skyriuje jų per 50…Tačiau penktadienio rytmetį įvyko ypatinga gerumo akcija ne tik skyriui , bet ir 24-riems ,,Šilo”
pagrindinės mokyklos 1b klasės mokiniams, kurie atvyko ryžtingai pasiryžę tapti jaunaisiais samariečiais –
savanoriais… Skyriaus senjorai – savanoriai papasakojo, kas yra savanorystė, kokie darbai […]
http://www.samarieciai.org/buk-savanoris/
Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas Trakų rajone
By LSB Biuras
In Feb. 29, 05:05 PM On Naujienos
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro duomenimis Trakų rajone veikia 16 nevyriausybinių
organizacijų. Nevyriausybinė organizacija – pelno nesiekianti organizacija. Dažniausiai ji vienija narius, kurie
savanoriškai, be jokio atlygio atlieka visuomenei naudingus darbus. Nevyriausybinės organizacijos teikia įvairias
socialines paslaugas, kurios yra naudingos paslaugų gavėjams. Tai – tarpininkavimo, informavimo, konsultavimo
paslaugos. Populiarios yra ir sociokultūrinės paslaugos bei […]
http://www.samarieciai.org/nevyriausybiniu-organizaciju-bendradarbiavimas-traku-rajone/
Pakruojo samarietukai jaunimo organizacijų sąskrydyje
By LSB Biuras
In Jun. 30, 01:47 PM On Naujienos

  Gegužės 23 d. Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus jaunieji samariečiai dalyvavo   tradiciniame rajono
jaunimo organizacijų sąskrydyje „Mums gražus Pakruojo kraštas“, kuris vyko   Pašvitinio pagrindinės mokyklos
stadione. Renginio tikslas – skatinti Pakruojo rajono jaunimo   organizacijų aktyvumą ir bendradarbiavimą kuriant ir
puoselėjant pilietiškos ir solidarios   visuomenės vertybes. Sąskrydžio metu vyko sveikatos valandėlė, […]
http://www.samarieciai.org/pakruojo-samarietukai-jaunimo-organizaciju-saskrydyje/
Pakruojo samariečiai lankosi mokykloje
By LSB Biuras
In Apr. 30, 07:28 AM On Naujienos
LSB Pakruojo skyriaus pirmininkė Dovilė Pašakinskienė ir pavaduotoja Simona Areimaitė buvo pakviestos į Pakruojo
„Atžalyno“ gimnaziją papasakoti mokinėms apie savanorystę ir jos ypatumus. Mokinių buvo klausiama – ką jie žino
apie savanorystę, kokias savybes turi turėti savanoris, ar yra dalyvavusios savanoriškoje veikloje, rodomi
informaciniai video, kviečiama prisidėti prie samariečių veiklos, papasakota kas yra savanoris ir […]
http://www.samarieciai.org/pakruojo-samarieciai-lankosi-mokykloje/
Viešėjo vokiečiai samariečiai
By LSB Biuras
In Apr. 30, 09:15 AM On Naujienos
Viešėjo vokiečiai samariečiai 2015-04-24 Šią savaitę savivaldybėje lankėsi ir su rajono savivaldybės meru Rolandu
Janicku susitiko Vokietijos darbininkų samariečių sąjungos Wetterau apskrityje atstovai: Friz Amann, projekto
Grungdtvig 50+ koordinatorius Vokietijoje, ilgametis Lietuvos partneris, ir projekto dalyviai – samariečiai-savanoriai
– Regina König- Amann, Michael Poppe, Hans Joachim Bruhn. Svečius lydėjo samariečių bendrijos Ukmergės
skyriaus pirmininkė Jolita […]
http://www.samarieciai.org/viesejo-vokieciai-samarieciai/
Antroji Grundtvig 50+ projekto dalyvių Ukmergės samariečių viešnagė pas savo partnerius
Vokietijoje
By LSB Biuras
In Feb. 28, 01:09 PM On Naujienos
Toliau vykdomas Ukmergės samariečių projektas Grundtvig 50+ ,,Pamatyk pats- draugai padeda draugams“, skirtas
senjorams savanoriams. Šį projektą Lietuvoje koordinuoja Švietimo mainų paramos fondas. Praeitų metų lapkričio
pradžioje trys savanorės Aldona Petruško, Leonarda Petrauskienė ir Nina Cybakova, lydimos vertėjos ir projekto
koordinatorės Almiros Molčanovos,  išvyko pas savo partnerius Vokietijoje. Šio vizito tikslas buvo ne tik susipažinti
[…]
http://www.samarieciai.org/antroji-grundtvig-50-projekto-dalyviu-ukmerges-samarieciu-viesnage-pas-savo-partnerius-
vokietijoje/
,,Pamatyk pats – draugai padeda draugams “ – antrasis Ukmergės samariečių senjorių vizitas
Vokietijoje
By LSB Biuras
In Nov. 30, 10:48 AM On Naujienos
Įpusėjo savanorystės projektas senjorams, kurį įgyvendina Lietuvos samariečių bendrijos (LSB ) Ukmergės skyrius.
Projektas vykdomas pagal programą Grundtvig 50+. Šią mokymosi visą gyvenimą programą administruoja Lietuvoje
Švietimo mainų paramos fondas. Antro vizito tikslas – ne tik susipažinti su senjorų dienos centrais, teikiamų paslaugų
struktūra senjorams, inovatyviomis idėjomis, keistis informacija, gerinti socialinius ir tarpkultūrinius gebėjimus, bet
[…]
http://www.samarieciai.org/pamatyk-pats-draugai-padeda-draugams-antrasis-ukmerges-samarieciu-senjoriu-vizitas-
vokietijoje/
Ukmergės Samariečiai įgyvendina europinį projektą
By LSB Biuras
In Sep. 30, 07:35 AM On Naujienos
Jau penkiolika metų Lietuvos samariečių bendrijos (LSB) Ukmergės skyriaus savanoriai semiasi patirties, keičiasi
idėjomis su savo partneriais iš Vokietijos darbininkų samariečių sąjungos (ASB) Wetterau apskrityje. Vokietijos ASB
šiais metais atšventė 125 metų jubiliejų. Per ilgą savo gyvavimo laiką ši nevyriausybinė organizacija, teikdama įvairias
socialines paslaugas, dirbdama su jaunimu ir pagyvenusiais žmonėmis, pelnė visuomenės pagarbą ir […]
http://www.samarieciai.org/ukmerges-samarieciai-igyvendina-europini-projekta-2/
Ukmergės samariečiai įgyvendina europinį projektą

By LSB Biuras
In May. 31, 03:31 PM On Naujienos
Jau penkiolika metų Lietuvos samariečių bendrijos (LSB) Ukmergės skyriaus savanoriai semiasi patirties, keičiasi
idėjomis su savo partneriais iš Vokietijos darbininkų samariečių sąjungos (ASB) Wetterau apskrityje. Vokietijos ASB
šiais metais atšventė 125 metų jubiliejų. Per ilgą savo gyvavimo laiką ši nevyriausybinė organizacija, teikdama įvairias
socialines paslaugas, dirbdama su jaunimu ir pagyvenusiais žmonėmis, pelnė visuomenės pagarbą ir […]
http://www.samarieciai.org/ukmerges-samarieciai-igyvendina-europini-projekta/
LSB Zarasų skyriaus 15 metų sukakties minėjimas – konferencija
By Reprezenta
In Jan. 31, 09:33 AM On Naujienos
Spalio 26 dieną, šeštadienį, nuo pat ankstaus ryto Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje šurmuliavo jaunieji samariečiai.
Jaudindamiesi ir labai nekantraudami laukė svečių, draugų, kad galėtų pasidžiaugti savais darbais  ir pasidalyti
patirtimi su bičiuliais iš kitų šalies samariečių bendrijos  skyrių. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Zarasų Švč. M. Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčioje. Jų  metu giedojo „Ąžuolo“ gimnazijos Giedojomo […]
http://www.samarieciai.org/lsb-zarasu-skyriaus-15-metu-sukakties-minejimas-konferencija/
Svečiuose pas Samariečius
By Reprezenta
In Jan. 31, 02:48 PM On Naujienos
Kartu su savo vadovėmis Jadvyga Masiulevičiene ir Jurgita Kardokiene mes, grupelė moksleivių iš Ukmergės vaikų dienos centro
,,Gelbėkit vaikus”  svečiavomės  Lietuvos samariečių bendrijos(LSB) Ukmergės skyriaus biure. Čia mūsų  jau laukė  [...]
http://www.samarieciai.org/sveciuose-pas-samariecius/
Pamatyk pats – draugai padeda draugams
By Reprezenta
In Jan. 31, 02:52 PM On Naujienos
Jau penkiolika metų LSB Ukmergės skyriaus savanoriai samariečiai semiasi patirties, keičiasi idėjomis su savo
partneriais iš  Vokietijos ASB Wetterau samariečiais. Vokietijos darbininkų samariečių organizacija ASB šiais metais
atšventė savo įkūrimo 125 metų jubiliejų. Per ilgą savo gyvavimo laiką ši nevyriausybinė organizacija pelnė
visuomenės pagarbą ir pripažinimą, teikdama įvairias socialines paslaugas, dirbdama su jaunimu ir pagyvenusio […]
http://www.samarieciai.org/pamatyk-pats-draugai-padeda-draugams/
LSB Zarasų skyriaus 15 metų sukakties minėjimas – konferencija
By Reprezenta
In Jan. 31, 02:47 PM On
Spalio 26 dieną, šeštadienį, nuo pat ankstaus ryto Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje šurmuliavo jaunieji samariečiai.
Jaudindamiesi ir labai nekantraudami laukė svečių, draugų, kad galėtų pasidžiaugti savais darbais  ir pasidalyti
patirtimi su bičiuliais iš kitų šalies samariečių bendrijos  skyrių. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Zarasų Švč. M. Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčioje. Jų  metu giedojo „Ąžuolo“ gimnazijos Giedojomo […]
http://www.samarieciai.org/news-posts/lsb-zarasu-skyriaus-15-metu-sukakties-minejimas-konferencija/
Lietuvos samariečių veiklos pristatymas Vokietijoje
By Reprezenta
In Jan. 31, 02:40 PM On Naujienos
Kovo pradžioje  Dresdene ( Vokietija) įvyko kasmetinis Lietuvos ( LSB) ir  Vokietijos ( ASB) samariečių  tinklo susitikimas. Susitikę
samariečiai kalbėjosi apie atliktus darbus ir ateities projektus. Susitikimą pradėjo ASB Vidurio [...]
http://www.samarieciai.org/lietuvos-samarieciu-veiklos-pristatymas-vokietijoje/
Akiratyje- savanoriškas darbas. Septintasis SAMARITAN forumas 2013
By Reprezenta
In Jan. 31, 10:23 AM On Naujienos
Rugpiūčio 21-22 d.d. Berlyne vyko septintasis SAMARITAN INTERNATIONAL (SAM.I) Forumas, kuriame
dalyvavo 120 samarietiškų organizacijų atstovai iš 15 Europos šalių. Forumo dalyvius pasveikino SAM.I. prezidentas
p. Knut Fleckenštein, generalinis sekretorius Christian Reuter bei kiti atsakingi asmenys. Pirmąją forumo dieną vyko
SAM.I. Tarybos posėdis, kurio metu buvo priimti nauji asociacijos nariai iš Makedonijos, Serbijos ir Bosnijos- […]
http://www.samarieciai.org/akiratyje-savanoriskas-darbas-septintasis-samaritan-forumas-2013/