Norėdami susisiekti, pasirinkite atitinkamą skyrių skiltyje "Kontaktai"info@samarieciai.org Jau daugiau nei 20 metų darome gera Lietuvos žmonėms.

Savanorystė

Savanorių bendravimo ir asmeninių galių stiprinimas

Lietuvos samariečių bendrijos Trakų skyriaus nariai ir savanoriai dalyvavo mokymuose „Savanorių bendravimo ir asmeninių galių stiprinimas“. Mokymus organizavo Trakų globos ir socialinių paslaugų centras. Juos vedė VšĮ „Socialinio veiksmo“ lektorės. Daugelis mūsų organizacijos narių aktyviai savanoriauja teikiat socialines paslaugas Trakų rajono gyventojams.

Mokymų metu dalyviai sužinojo, kad savanoriais gali būti bet kokio amžiaus asmenys. Svarbiausia savanorio nuostata – skirti savo asmeninį laiką kilniems tikslams įgyvendinti. Be skiriamo laiko labai svarbu teikti savo žinias, patirtį ir gebėjimus. Žinia, kad savanorio veikla nėra finansiškai atlyginama, tačiau daugelis mokymų dalyvių sutiko, kad atlyginimas gaunamas per kitus žmonių pojūčius: vidinį pasitenkinimą, naujos patirties įgijimą, pažinčių užmezgimą.

Dalvaujant mokymuose supratome ir pagrindinius savanorystės principus: laisva valia, nauda, būdas spręsti problemas, pagarba, lygybė, teisėtumas, finansiškai neatlyginama veikla. Sužinojome, kad, pavyzdžiui, asmuo, kuris savanoriauja organizacijoje gali patirti įvairias fazes: euforiją, kuomet labai džiaugiasi atliekama veikla, rutina, kai atliekamas darbas tampa nuobodus, nusivylimą savo atliekama veikla. Sumanus organizacijos vadovas turi atpažinti savanorio patiriamas fazes ir tinkamai nukreipti veiklai ar padėti, kai minėtas asmuo patiria sunkumų. Neretai savanoriai yra įdarbinami į įstaigą, kurioje savanoriauja. Tai laikoma dideliu pasitikėjimo ženklu.

Dažniausiai savanorystė padeda žmonėms jaustis reikalingais, leidžia išbandyti save naujose situacijose. Lietuvoje sparčiai populiarėja savanorystės idėjos. Daugelis garsių firmų mielai savanoriauja įvairiose institucijose. Tai yra labai vertinama ir skatinama. Savanoriška veikla susidomi ir jauni žmonės. Taip jie įgyja naujos patirties, kuri būtina jų darbe. Todėl, siekiant įsidarbinti naujoje darbo vietoje,darbdaviai teikia pirmenybę tiems asmenims, kurie turi savanoriško darbo patirties. Tai daroma ne veltui. Savanoriaudamas žmogus išmoksta dirbti komandoje, įgyja socialinių įgūdžių, moka valdyti krizines situacijas, turi organizacinių įgūdžių.

Savanoriauti galima daugelyje sričių: socialinėse, kultūrinėse, aplinkosaugos, švietimo. Populiariausia sritis – socialinė. Daugiausia savanorių nori save išbandyti teikiant socialines paslaugas įvairaus amžiaus asmenims.

Mokymų dalyviai nuogastąvo, kad savanorystė nėra įvertinta. Kol kas nėra sukurtos tinkamos teisinės aplinkos, kuri galėtų užtikrinti saugią ir lanksčią savanorystę. Ji turėtų būti patogi tiek savanoriui, tiek ir jį priimančiai organizacijai.

Mokymų metų atlikome daug pSavanorių bendravimo ir asmeninių galių stiprinimas

Lietuvos samariečių bendrijos Trakų skyriaus nariai ir savanoriai dalyvavo mokymuose „Savanorių bendravimo ir asmeninių galių stiprinimas“. Mokymus organizavo Trakų globos ir socialinių paslaugų centras. Juos vedė VšĮ „Socialinio veiksmo“ lektorės. Daugelis mūsų organizacijos narių aktyviai savanoriauja teikiat socialines paslaugas Trakų rajono gyventojams.

Mokymų metu dalyviai sužinojo, kad savanoriais gali būti bet kokio amžiaus asmenys. Svarbiausia savanorio nuostata – skirti savo asmeninį laiką kilniems tikslams įgyvendinti. Be skiriamo laiko labai svarbu teikti savo žinias, patirtį ir gebėjimus. Žinia, kad savanorio veikla nėra finansiškai atlyginama, tačiau daugelis mokymų dalyvių sutiko, kad atlyginimas gaunamas per kitus žmonių pojūčius: vidinį pasitenkinimą, naujos patirties įgijimą, pažinčių užmezgimą.

Dalvaujant mokymuose supratome ir pagrindinius savanorystės principus: laisva valia, nauda, būdas spręsti problemas, pagarba, lygybė, teisėtumas, finansiškai neatlyginama veikla. Sužinojome, kad, pavyzdžiui, asmuo, kuris savanoriauja organizacijoje gali patirti įvairias fazes: euforiją, kuomet labai džiaugiasi atliekama veikla, rutina, kai atliekamas darbas tampa nuobodus, nusivylimą savo atliekama veikla. Sumanus organizacijos vadovas turi atpažinti savanorio patiriamas fazes ir tinkamai nukreipti veiklai ar padėti, kai minėtas asmuo patiria sunkumų. Neretai savanoriai yra įdarbinami į įstaigą, kurioje savanoriauja. Tai laikoma dideliu pasitikėjimo ženklu.

Dažniausiai savanorystė padeda žmonėms jaustis reikalingais, leidžia išbandyti save naujose situacijose. Lietuvoje sparčiai populiarėja savanorystės idėjos. Daugelis garsių firmų mielai savanoriauja įvairiose institucijose. Tai yra labai vertinama ir skatinama. Savanoriška veikla susidomi ir jauni žmonės. Taip jie įgyja naujos patirties, kuri būtina jų darbe. Todėl, siekiant įsidarbinti naujoje darbo vietoje,darbdaviai teikia pirmenybę tiems asmenims, kurie turi savanoriško darbo patirties. Tai daroma ne veltui. Savanoriaudamas žmogus išmoksta dirbti komandoje, įgyja socialinių įgūdžių, moka valdyti krizines situacijas, turi organizacinių įgūdžių.

Savanoriauti galima daugelyje sričių: socialinėse, kultūrinėse, aplinkosaugos, švietimo. Populiariausia sritis – socialinė. Daugiausia savanorių nori save išbandyti teikiant socialines paslaugas įvairaus amžiaus asmenims.

Mokymų dalyviai nuogastąvo, kad savanorystė nėra įvertinta. Kol kas nėra sukurtos tinkamos teisinės aplinkos, kuri galėtų užtikrinti saugią ir lanksčią savanorystę. Ji turėtų būti patogi tiek savanoriui, tiek ir jį priimančiai organizacijai.

Mokymų metų atlikome daug praktinių veiklų. Per jas įgyjome daug naujų žinių bei įtvirtinome tai, ką jau žinojome. Mokymų programa buvo įgyvendinama remiantis neformalaus ugdymo principais, pasitelkiant piešimo, darbo grupėje metodus.

Lietuvos samariečių bendrijos narė Silvija Masiukienėraktinių veiklų. Per jas įgyjome daug naujų žinių bei įtvirtinome tai, ką jau žinojome. Mokymų programa buvo įgyvendinama remiantis neformalaus ugdymo principais, pasitelkiant piešimo, darbo grupėje metodus.

Lietuvos samariečių bendrijos narė Silvija Masiukienė