Norėdami susisiekti, pasirinkite atitinkamą skyrių skiltyje "Kontaktai"info@samarieciai.org Jau daugiau nei 20 metų darome gera Lietuvos žmonėms.

Samariečiai – nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projekto dalyviai

2018 liepos mėnesį prasidėjo ir sėkmingai tęsiasi Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus institucinio stiprinimo projektas, kurio tikslas gerinti samariečių organizacijos darbo efektyvumą, viešųjų paslaugų kokybę socialiai pažeidžiamoms šeimoms, ypač jų vaikams, plėtojant vaikų dienos centrų  paslaugas. Įgyti finansinio savarankiškumo lygiuojantis į socialinio verslo modelį ir tapti stipria viešųjų paslaugų teikėja.

Projekto trukmė – 6 mėnesiai – iki 2018 metų gruodžio pabaigos.

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius vykdo daug įvairių veiklų, tačiau institucinio stiprinimo projektas sutelkė administracijos, socialinės srities darbuotojų ir savanorių jėgas, kad įgyvendintų užsibrėžtus tikslus ir uždavinius. Kiekvienai tikslinei grupei būtina įgyti daug naujų žinių, gebėjimų. Tam reikalingi mokymai ir praktiniai įgūdžiai. Vasaros viduryje jau prasidėjo intensyvūs administracijos, socialių darbuotojų bei savanorių užsiėmimai, kurie tęsis iki projekto pabaigos.

Administracijos darbuotojų dėmesys kreipiamas į projektų rengimo, valdymo ir administravimo mokymus, jie būtini organizacijos sėkmingai veiklai. Privalu gerai įsavinti viešųjų pirkimų įstatymų esmę ir tvarką – jų organizavimą, sutarčių sudarymą bei administravimą. Tai reikalinga kvalifikuotam, atsakingam ir skaidriam darbui. Nepamiršti finansinio bendrijos savarankiškumo mokymai. O taip pat komunikacijos bei derybų įgūdžių įtvirtinimo praktika. Visa tai – sėkmingam socialinių paslaugų įstaigos valdymui.

Siekiant kokybiškų viešųjų paslaugų ir savanoriškos veiklos vėl reikia mokytis. Žinoti pažeidžiamų šeimų, ypač jų vaikų psichologiją, mokėti lanksčiai prisitaikyti prie vaiko gebėjimų, norų, patenkinti jo emocinius, socialinius poreikius, užtikrinti sėkmingą vystymosi raidą, mažinti pažeidžiamumą, ugdyti asmenybę. Tai socialiniam darbuotojui ir jo asistentui keliami uždaviniai.

Plėtojant savanorystę bei jos organizavimą pusei metų įdarbintas savanoriškos veiklos darbuotojas – jis moko, konsultuoja ir kontroliuoja naujai sutelktą savanorių komandą. Surinkęs, išanalizavęs, įvertinęs ir apibendrinęs savanorių siūlymus bei rekomendacijas – savanoriškos veiklos darbuotojas rengia naują arba papildo esamą savanoriškos veiklos aprašą. Tai dokumentas, nusakantis savanoriškos veiklos organizavimą, funkcijas, savanorių teises ir pareigas, reglamentuojančias jų darbo ypatumus.

Socialiniam verslui pėtoti – kuriama internetinė parduotuvė. Rūpinamasi jos funkcionalumu ir palaikymu. Rengiami pirmosios pagalbos mokymai suinteresuotose įstaigose, įmonėse ir organizacijose. Taip pat stiprinami Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus instituciniai gebėjimai, reikalingi lygiaverčiam dalyvavimui priimant viešojo valdymo sprendimus.

Projekte numatyta glaudžiai bendradarbiauti su savivaldybėmis. Teikti savivaldos institucijoms siūlymus, padėsiančius tobulinti socialinių paslaugų kokybę pažeidžiamoms šeimos, ypač jų vaikams, užtikrinant geresnes sąlygas vaikų dienos centruose. Įsipareigota ieškoti būdų racionalesniam viešųjų paslaugų teikimo išteklių paskirstymui, o pasiteisinusias naujoves siūlyti savivaldos institucijoms. Didinti skyriaus narių kompetenciją bei savanoriškos veiklos plėtrą. Rūpintis informacijos sklaida supažindinant visuomenę su samariečių teikiamomis paslaugomis akcentuojant paklausius ir reikalingus pirmosios pagalbos mokymus.

LSB Vilniaus skyriaus

ryšių su visuomenene specialistė                                                          Danguolė Čepienė