Norėdami susisiekti, pasirinkite atitinkamą skyrių skiltyje "Kontaktai"info@samarieciai.org Jau daugiau nei 20 metų darome gera Lietuvos žmonėms.

Paslaugos

Socialinės paramos punktai

LSB Vilniaus sk.
LSB Zarasų sk.
LSB Varėnos sk.
LSB Jurbarko krašto sk.
LSB Kauno skyriaus sk.
LSB Ukmergės sk.
LSB Kelmės sk.
LSB Radviliškio sk.
LSB Pakruojo sk.
LSB Šiaulių sk.
LSB Klaipėdos sk.
LSB Marijampolės sk.

Socialinės slaugos paslaugos

LSB Vilniaus sk.
LSB Kauno sk.

Labdaros valgyklos

LSB Jurbarko krašto skyriaus labdaros valgykla
LSB Kelmės skyriaus labdaros valgykla
LSB Marijampolės labdaros valgykla
LSB Kauno skyriaus duonos dalinimo punktas. Kas antrą dieną socialiai remtiniems žmonėms dalinami sauso maisto paketai.


Pirmosios pagalbos mokymas

LSB Vilniaus sk.
LSB Kauno sk.
LSB Ukmergės sk.
LSB Varėnos sk.
LSB Šiaulių sk.

Dienos centrai

LSB Vilniaus sk. vaikų ir pagyvenusių žmonių dienos centras
LSB Jurbarko sk. vaikų ir pagyvenusių žmonių dienos centrai
LSB Ukmergės sk. vaikų ir pagyvenusių žmonių dienos užimtumo centrai
LSB Kauno sk. vaikų dienos centrai Tabariškėse ir Šilenavoje

Vaikų namai

LSB Pakruojo skyriaus vaikų globos namai „Naminukas“

 

Mokome pirmosios pagalbos!

Lietuvos Samariečių bendrijos skyrių įsteigtos viešosios įstaigos akredituotos licensijomis, kurias išdavė Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos Klausytojai turi galimybę įgyti ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kadangi praktikai skiriama pusė užsiėmimų laiko.Mokymai vedami pagal Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2008 m. sausio 28d.  įsakymu Nr. V-69 patvirtintomis programomis.  Paskaitas veda licencijas turintys dėstytojai. Išduodami pažymėjimai.

VšĮ „Samariečių socialinės slaugos ir pirmosios pagalbos mokymo centras“ Vilniuje
Kontaktinis asmuo ir telefonas pasiteiravimui: Genoefa Baltrušaitienė 8 679 58 364

LSB Vilniaus skyrius

 Telefonas pasiteiravimui: Rima Žagelienė +37067958335

VšĮ „Ukmergės sveikatos centras“ Ukmergėje
Telefonas pasiteiravimui: Janina Stankaitiene  8 611 20915 arba 8 340 52597

LSB Marijampolės pirmosios pagalbos mokymo centras

kontaktinis asmuo Silvija Dranžilauskaitė 863042194

LSB Kauno skyrius
Kontaktinis asmuo ir telefonas pasiteiravimui: Mindaugas Vėlyvis +370 6 86 37248

LSB Varėnos skyrius
Kontaktinis asmuo ir telefonas pasiteiravimui: Janina Čepainienė 8612 40207

Garantuojame paslaugos kokybę. Paslaugų kainos sutartinės.

Slaugome namuose bei teikiame namų ruošos darbus!

Mūsų slaugytojai:
Atlieka slaugymo procedūras;
Padeda užtikrinti paciento higienines reikmes;
Atlieka gydytojų paskyrimus;
Perka ir ruošia maistą, maitina pacientus;
Suteikia pagalbą judant;
Rūpinasi pacientais bei jų artimaisiais;
Suteikia teisines konsultacijas;
Atlieka techninius darbus.

Paslaugas teikia diplomuoti slaugos specialistai. Garantuojame paslaugų kokybę ir paciento saugumą. Paslaugų kainos sutartinės. Socialiai remtiniems žmonėms daromos nuolaidos.