PASLAUGOS

 PASLAUGOS

 

Socialinės paramos punktai

 

●LSB Vilniaus sk.
●LSB Zarasų sk.
●LSB Jurbarko krašto sk.
●LSB Kauno skyriaus sk.
●LSB Ukmergės sk.
●LSB Kelmės sk.
●LSB Radviliškio sk.
●LSB Pakruojo sk.
●LSB Šiaulių sk.
●LSB Klaipėdos sk.
●LSB Marijampolės sk.

 

Socialinės slaugos paslaugos

 

LSB Vilniaus sk.
LSB Kauno sk.

 

Pirmosios pagalbos mokymas

 

LSB Vilniaus sk.
LSB Kauno sk.
LSB Ukmergės sk.
LSB Šiaulių sk.

Vaikų namai
LSB Pakruojo skyriaus vaikų globos namai „Naminukas“

Labdaros valgyklos

LSB Jurbarko krašto skyriaus labdaros valgykla.
LSB Kelmės skyriaus labdaros valgykla.
LSB Marijampolės labdaros valgykla.
LSB Kauno skyriaus maisto dalinimo punktas. Kas antrą dieną socialiai remtiniems žmonėms dalinami sauso maisto paketai.

 

Dienos centrai

 

LSB Vilniaus sk. vaikų ir pagyvenusių žmonių dienos centras.
LSB Jurbarko sk. vaikų ir pagyvenusių žmonių dienos centrai.
LSB Ukmergės sk. vaikų ir pagyvenusių žmonių dienos užimtumo centrai.
LSB Kauno sk. vaikų dienos centrai Tabariškėse ir Šilenavoje

 
Mokome pirmosios pagalbos!

 

Lietuvos Samariečių bendrijos skyrių įsteigtos viešosios įstaigos akredituotos licensijomis, kurias išdavė Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos Klausytojai turi galimybę įgyti ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kadangi praktikai skiriama pusė užsiėmimų laiko.Mokymai vedami pagal Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2008 m. sausio 28d.  įsakymu Nr. V-69 patvirtintomis programomis.  Paskaitas veda licencijas turintys dėstytojai. Išduodami pažymėjimai.

 

Vilniuje Kontaktinis asmuo ir telefonas pasiteiravimui: Rima Žagelienė +37067958335

LSB Vilniaus skyrius Telefonas pasiteiravimui: Rima Žagelienė +37067958335


VšĮ „Ukmergės sveikatos centras“ Ukmergėje Telefonas pasiteiravimui: Janina Stankaitiene  8 611 20915 arba 8 340 52597


LSB Marijampolės pirmosios pagalbos mokymo centras kontaktinis asmuo Silvija Dranžilauskaitė 863042194


LSB Kauno skyrius Kontaktinis asmuo ir telefonas pasiteiravimui: Mindaugas Vėlyvis +370 6 86 37248


 

Garantuojame paslaugos kokybę. Paslaugų kainos sutartinės.

 

Slaugome namuose bei teikiame namų ruošos darbus!

 

Mūsų slaugytojai: ►Atlieka slaugymo procedūras; ►Padeda užtikrinti paciento higienines reikmes; ►Atlieka gydytojų paskyrimus; ►Perka ir ruošia maistą, maitina pacientus; ►Suteikia pagalbą judant; ►Rūpinasi pacientais bei jų artimaisiais;  ►Suteikia teisines konsultacijas; ►Atlieka techninius darbus.

 

Paslaugas teikia diplomuoti slaugos specialistai. Garantuojame paslaugų kokybę ir paciento saugumą. Paslaugų ka- inos sutartinės. Socialiai remtiniems žmonėms daromos nuolaidos.