Norėdami susisiekti, pasirinkite atitinkamą skyrių skiltyje "Kontaktai"info@samarieciai.org Jau daugiau nei 20 metų darome gera Lietuvos žmonėms.

Pasirašyta partnerystės sutartis

Elektrėnų savivaldybė – straipsniai : Pasirašyta partnerystės sutartis

2017-09-12

Elektrėnų savivaldybės administracija rengia projektą „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“, kurį planuojama įgyvendinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 patvirtintu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.1-ESFA-V-416 priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo tvarkos aprašu ir Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. V.TS – 138 patvirtintu projekto „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių atrankos tvarkos aprašu. Kadangi  projektui įgyvendinti  būtini partneriai (nevyriausybinės organizacijos), Elektrėnų savivaldybės administracija vykdė partnerių atrankos konkursą. Konkursą laimėjo Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius. Kitas partneris buvo paskirtas savivaldybės tarybos sprendimu, tai savivaldybės biudžetinė įstaiga – Elektrėnų socialinių paslaugų centras.
2017  m. rugsėjo 12 d. pasirašyta trišalė Partnerystės sutartis.


Partnerystės sutartį pasirašė V. Pruskas, R. Žagelienė, D. Kutyrevienė.
Sutartyje numatyta, kad Elektrėnų savivaldybės administracija rengs ir teiks projektinį pasiūlymą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai  bei paraišką Europos socialinio fondo agentūrai ir administruos projektą. Elektrėnų socialinių paslaugų centras vieno langelio principu vykdys paslaugų šeimai organizavimą ir koordinavimą ir potencialios tikslinės grupės konsultavimą, informavimą apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai, įtraukimo į šias paslaugas priemonių vykdymą, tikslinių grupių informavimą, kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas, vykdomas programas. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius  teiks paslaugas šeimai: pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, mediacijos paslaugos, vaikų priežiūros paslaugos, pavėžėjimo paslaugos.
Projekto vertė – per 200 tūkst. eurų, Europos Sąjungos finansavimo intensyvumas – 100 proc.                        Projekto trukmė – 24 mėn. Planuojamas bendras paslaugų gavėjų skaičius  –  250 asmenų.

Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Danutė Aleksiūnienė