Norėdami susisiekti, pasirinkite atitinkamą skyrių skiltyje "Kontaktai"info@samarieciai.org Jau daugiau nei 20 metų darome gera Lietuvos žmonėms.

Nekasdieniai stebuklai arba socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus trejus metus vykdo neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo projektą. Pagrindinį jo tikslą atspindi pavadinimas, o numatytos veiklos detaliau apibrėžia projekto esmę. Tai – neįgaliųjų dienos užimtumas, saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas, savipagalbos grupių bei užimtumo būrelių ir klubų steigimas, pagalba neįgaliųjų šeimos nariams. Šiuo metu tokias socialinės reabilitacijos paslaugas gauna 35 neįgalūs asmenys ir 10 jų šeimos narių.

Neįgalūs žmonės apibrėžiami kaip asmenys, turintys įgimtų ar įgytų fizinių ar psichinių trūkumų visai ar iš dalies negalintys pasirūpinti savo asmeniniu ar socialiniu gyvenimu, įgyvendinti savo teisių ir vykdyti pareigų. Šie žmonės, nepriklausomai nuo neįgalimo priežasties, pobūdžio, pasireiškimo laipsnio, turi tas pačias teises kaip ir sveikieji. Pagal Statistikos departamento duomenis didelę Vilniaus miesto gyventojų dalį sudaro pensinio amžiaus, neįgalūs asmenys ir vaikai (apie 40 proc. visų sostinės gyventojų). Tai lemia vis didesnį socialinių paslaugų poreikį. Todėl Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius (be įvairių kitų veiklų) rūpinasi ir neįgalių žmonių socialine reabilitacija, užimtumu, saviraiška, kuriant jiems saugią aplinką neįgaliųjų dienos centruose bei telkiant juos į bendruomenę.

Pirmaisiais projekto metais neįgalieji dalyviai buvo mokomi savarankiškai apsitarnauti, pasigaminti valgį, jiems buvo rengiami praktiniai kasdienės namų ruošos mokymai. Pramokusiems savarankiškumo toliau taikomi socialinės reabilitacijos žingsniai. Ugdomi jų funkciniai gebėjimai, skatinama daugiau bendrauti, neužsidaryti siaurame savo ligos pasaulyje, pažinti ir valdyti ligą ar negalią, drąsiau jaustis visuomenėje, nepasiduoti liūdesiui ir neigiamoms emocijoms, atsipalaiduoti, neprarasti vilties ir noro pasveikti. Projekto dalyviai palaipsniui įjungiami į būrelių veiklą, kur mokami megzti, siūti, gaminti papuošalus, piešti atvirukus, naudoti dekupažo techniką. Neįgaliesiems tokia veikla naudinga ir labai patinka. Be praktinių darbų rengiami atsipalaidavimo, muzikos, savipagalbos užsiėmimai, bendravimo valandėlės. Tikslas – skatinti neįgalių žmonių aktyvumą, kelti savivertę, vaduoti iš izoliacijos. Menas ir bendravimas turi gydomąją jėgą, kurios labai reikia, kad liga nepalaužtų žmogaus.

Projekto suburti dalyviai yra skirtingų tautybių, amžiaus ir išsilavinimo. Juos jungia sunkios ligos ar traumos patirtis. Bet ne tik tai – treji neįgaliųjų socialinės reabilitacijos projekto metai suartino vieno likimo žmones, įkvėpė optimizmo, drąsos atvirai ir muoširdžiai pasidalinti savo gyvenimo džiaugsmais bei vargais.

Štai ir dabar, artėjant šv. Kalėdoms, Vilniaus samariečių bendrijos neįgaliųjų dienos centro dėstytoja Ilona Puzienė rūpinasi, kad čia susirinkusieji savo sukurtomis dovanėlėmis pradžiugintų artimuosius – vaikus, anūkus, šeimos narius ar giminaičius. Dalyviai ratu apjuosę didelį stalą ir susikaupę ties savo darbu, kuria meną. Pamažu gimsta odinės apyrankės, veriniai, paveikslai, atvirukai, atskleidžiamos dekupažo paslaptys. Matau, kaip naujam gyvenimui prikeliami pamiršti, nemadingi drabužiai ir nusibodę daiktai. Vadovaujami ir prižiūrimi Ilonos, visi susikaupę triūsia. Regis paprasta ir natūralu, kad projekto dalyviai mokomi ir konsultuojami profesionalios dėstytojos dirba sau malonius darbus. Bet taip tik atrodo neįžvalgioms prašalaičio akims. Metamarfozė įvyksta tada, kai sužinai, o vėliau ir pamatai, kad šie žmonės turi daugybę ligų, patyrę ne vieną insultą, dešimtis kartų operuoti, paženklinti gyvenimo skauduliais, negalia, dažnas ir mirties šešėliu.

Prieš akis – neįgaliųjų autoriniai darbai: vėriniai, papuošalai, apyrankės, aplikacijos, paveikslai. Neįtikėtina, kaip po kelių insultų drebančios rankos mažučius karoliukus suima, kaip pro vos matomą karoliukų skylutę ploną siūlelį įveria?! Kruopščiai ir dailiai apipavidalinti meno kūriniai ne tik mane, bet ir pačias autores, ir žiūrovus bei vertintojus stebina. Nustebkite ir jūs, skaitytojai, peržvelgę neįgaliųjų kūrybos nuotraukas. Įsitikinkite, kad nekasdieniai stebuklai, sveikatos ir gyvenimo pergalė nušvito pasiaukojusių žmonių – samariečių – dėka.

LSB Vilniaus skyriaus viešųjų ryšių specialistė,

Danguolė Čepienė