NAUJIENOS

2018.10.12 Inauguruotas naujasis Lietuvos samariečių vadovas

Inauguruotas naujasis Lietuvos samariečių vadovas

 

Šiomis dienomis centrinė Lietuvos samariečių bendrijos (LSB) būstinė iš Vilniaus perkelta į LSB Kauno skyrių, kur ir buvo inauguruotas naujasis šios visuomeninės labdaros organizacijos prezidentas Sigytas Klimas.


Virginija Skučaitė
v.skucaite@kaunodiena.lt

plačiau
2018.05.03. Prjektas

PROJEKTAS "54+ METŲ ASMENŲ SKATINIMAS IR DALYVAVYMAS SAVANORIŠKOJE VEIKLOJE"
Nr.  08.3.2. ESFA-K-415-01-0207
Lietuvos Samariečių bendrija Vilniaus skyrius

plačiau
2018.05.01. ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMAME PROJEKTE „PASIRINK TEISINGAI

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius kviečia dalyvauti ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte  „PASIRINK TEISINGAI"

plačiau