NAUJIENOS

2019.03.20. Tarptautine laimės diena

Laimės reitinge Lietuva kilo per 8 pozicijas, laimingiausi – suomiai 

 

plačiau
2019.03.18. RAUDONOS NOSIES DIENA

Idėja prajuokinti mažuosius ligoniukus, pakelti jiems nuotaiką, kad greičiau sveiktų, 1988 m. gimė britų humoristams. Susibūrę kartu jie sukūrė vaikams skirtą programą ir prisilipdę raudonas nosis patraukė per ligonines. Linksmą sumanymą netruko nusižiūrėti kitų šalių geranoriški ir norintys vaikus džiuginti žmonės. Raudonų nosių, juoko ir džiaugsmo diena dabar minima ir JAV, ir Rusijoje, ir Australijoje, ir Vokietijoje, ir Kinijoje, ir Lietuvoje...

 

plačiau
2019.03.11. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena 

 

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė.

Akte  remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos nariai.

plačiau
2019.03.05.Projektas “Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai “

 “Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai “

 

PROJEKTAS Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-17-0001 

 

Lietuvos Samariečių bendrijos Vilniaus skyrius 

plačiau
Sveikatos išsaugojimo poreikių identifikavimas ir tenkinimas

Sveikatos išsaugojimo poreikių identifikavimas ir tenkinimas

plačiau
2019.02.19 Lietuvių Fondas kviečia teikti paraiškas 2019 m. projektų paramai

Lietuvių Fondas kviečia teikti paraiškas 2019 m. projektų paramai

 

Pagrindinis Lietuvių Fondo tiklas – remti projektus bei veiklą, padedančią  išlaikyti lietuviškąjį paveldą ir tradicijas. Fondas pirmumą teikia naujiems, pažangiems, taip pat ilgalaikes tradicijas turintiems ir vykdomiems projektams išeivijoje. Ypatingas dėmesys skiriamas toms paramos paraiškoms, kurios numato organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, siekia bendrų tikslų bendruomenės naudai. Siekdamas įgyvendinti savo tikslus, Lietuvių Fondas remia šias sritis:

plačiau
2019.02.14. SVEIKINAME SU ŠV. VALENTINO DIENA

Iš kur kilo šv. Valentino šventė?

 

Pasakojama, kad III a. Romoje gyveno vyskupas Valentinas, padėjęs mylimiesiems. Tuometinis Romos imperatorius Klaudijus II-asis siekė suburti kuo didesnę kariuomenę, kad jie gintų imperiją. Kad savo tikslą pasiektų, jis netgi buvo išleidęs įsakymą, laikinai draudžiantį tuoktis, nes manė, kad šeimos vyras negali būti geras karys, nes jam svarbesnė jo šeima.

Vyskupas Valentinas išklausydavo mylinčiųjų žmonių išpažintis ir prašymus slapčia juos sutuokti. Klaudijus II-asis, sužinojęs, kad vyskupas paslapčia sutuokia poras, jį suėmė ir nubaudė mirties bausme. Valentinas mirė vasario 14 dieną. Po kurio laiko Valentinas paskelbtas šventuoju.

Vasario 14-osios šventė gali būti susijusi ir su senąja Romos švente – Luperkalijomis. Pagal to meto kalendorių vasaris buvo pavasario pradžia, o Luperkalijos – pavasario ir meilės šventė. Senovės Romoje jaunų vaikinų ir merginų gyvenimas buvo griežtai atskirtas, tačiau šios šventės metu senas paprotys leido susipažinti ir susidraugauti poroms.

Luperkalijų išvakarėse vykdavo „Meilės loterijos“. Romos mergaičių vardai buvo surašomi ant popieriaus skiaučių ir sumetami į ąsočius. Kiekvienas jaunuolis traukdavo po vieną lapelį su vardu ir tapdavo tos merginos jaunikiu šventės metu, o kartais – ir visiems metams ar net gyvenimui.

plačiau
2019.01.12. Kitose patalpose įsikūrusi „Atiduotuvė“ plečia savo veiklą

Kitose patalpose įsikūrusi „Atiduotuvė“ plečia savo veiklą

2019 sausio 12 KŽ Bendruomenės 3

 

„Ir geradarių, ir stokojančiųjų — visų laukiama Telšių „Atiduotuvėje“,— tvirtino Telšių samariečių vadovas Kazimieras Mitkus ir „Atiduotuvės“ vedėja Rasutė Batavičienė.

Turbūt dažnas mūsų susiduria su problema: namuose metai po metų susikaupia dar gerų, tačiau nebenaudojamų daiktų, rakandų, baldų, rūbų. Išmesti lyg ir gaila, laikyti nėra kur. Tokiu atveju Telšių samariečiai kviečia padaryti gerą darbą — atvežti šiuos daiktus į Telšių „Atiduotuvę“ arba sudėti į specialiais ženklais pažymėtus konteinerius. Taip ne tik padėsite vargstantiesiems, nepriteklių kenčiantiems, bet ir tausosite aplinką.

plačiau
2019.01.07. LRS nario Gedimino Vasiliausko padėkos popietė Kunigaikščių menėje.

LRS nario Gedimino Vasiliausko padėkos popietė Kunigaikščių menėje.

plačiau