Norėdami susisiekti, pasirinkite atitinkamą skyrių skiltyje "Kontaktai"info@samarieciai.org Jau daugiau nei 20 metų darome gera Lietuvos žmonėms.

LSB Zarasų skyriui 20 metų

Kovo 24 d. rytą į Zarasų „Ąžuolo“ gimnaziją skubėjo jaunieji samariečiai. Šią dieną jie laukė
svečių iš šalies skyrių, draugų iš visuomeninių Zarasų rajono organizacijų su kuriomis draugauja,
dalyvauja bendruose projektuose. Į šventę atvyko LSB prezidentė Genoefa Baltrušaitienė, Kauno
skyriaus valdybos narys, pirmasis LSB prezidentas Algis Jokubaitis, Kaunos skyriaus valdybos
nariai, Lietuvos Seimo narys Algimantas Dumbrava, Zarasų rajono mero patarėjas Vilhelminas
Kuzmickas, Zarasų bažnyčios Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčios klebonas dekanas
Vydas Juškėnas, „Ąžuolo“ gimnazijos diretoriaus pavaduotoja Irena Girskienė, buvusi gimanazijos
direktorė Elena Gaidamavičienė, jaunieji maltiečiai su vadove Laimute Lumbiene, skautai,
organizacijos „Tu ne vienas atstovai“, buvę samariečiai ir, žinoma, gimnazijos draugai, kurie
surengė smagų ir šiltai jautrų muzikinį sveikinimą-koncertą. Zarasų skyriaus pirmininkė padėkojo
visiems atvykusiems į šventę. Apie skyriaus 20 metų veiklą bylojo nuotraukų stendas, ir salės
ekrane besikeičiančios prezentacijos. Pirmininkė prisiminė pirmuosius žingsnius samarietiškoje
veikloje. Padėkojo visiems, su kuriais dalyvavo veikloje, kurie dalijosi patirtimi, iš kurių mokėsi.
Šiltus žodžius ir padėkos žodžius skyrė a.a. klebonui Vytautui Kapočiui, buvusiam Zarasų
bažnyčios klebonui, šiuo metu besidarbuojančiam Utenos bažnyčioje Remigijui Kavaliauskui, LSB
prezidentėm Laimutei Juselienei ir Genoefai Baltrušaitienei, Kauno skyriaus pirmininkui
Mindaugui Vėlyviui, buvusiai gimnazijos direktorei Elenai Gaidamavičienei, maltiečių vadovei
Laimutei Lumbienei, draugams, kurie prisijungdavo prie organizuojamų gerų darbų akcijų. Svečiai
tardami sveikinimo žodį šiltai atsiliepė apie Zarasų skyriaus jaunųjų samariečių veiklą. Padėkos
raštus įteikė LSB prezidentė Genoefa Baltrušaitienė, Lietuvos seimo narys Algimantas Dumbrava,
mero patarėjas Vilhelminas Kuzmickas. Prasmingomis mintimis apie savanorišką veiklą pasidalino
Kauno skyriaus valdybos narys Algis Jokubaitis, organizacijų atstovai, buvę samariečiai, svečiai.
Pora valandų dalinanatis prisiminimais, besiklausant gimnazistų dainų, sukurtų pagal Pauliaus
Širvio, L. Mezginaitės žodžius, Vytauto Kernagio kūrinių prabėgo nepastebimai. Šventė tęsėsi
gimnazijos valgykloje. Prisiminimais dalinosi svečiai vaišindamiesi tortu, (kurį padovanojo seimo
narys Algimantas Dumbrava) ir kava.
Naudodamasi proga noriu padėkoti skyrių vadovams už šiltus sveikinimo žodžius, kurių sulaukiau
el. pašte. Perduodu karštus linkėjimus nuo buvusios Ignalinos skyriaus vadovės Danguolės
Šimonienės. Visiems linkiu smagių, džiugių artėjančių šv. Velykų švenčių!
Nijolė Ragauskienė