Norėdami susisiekti, pasirinkite atitinkamą skyrių skiltyje "Kontaktai"info@samarieciai.org Jau daugiau nei 20 metų darome gera Lietuvos žmonėms.

LSB Vilniaus skyriaus veikla

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius tęsia sėkmingą bendradarbiavimą su Vokietijos Drezdeno Arbeiter-Samariter-Bund

 

2017 metais Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius įgyvendino su Vokietijos Drezdeno ASB pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą. Sėkmingai įgyvendinus 2016 metais vykdytą projektą, bendrame Lietuvos ir Vokietijos atstovų susitikime sutarta tęsti projektinę veiklą ir 2017 metais stiprinti LSB Vilniaus skyriaus pagrindines veiklas, orientuotas į vaikų dienos centrų auklėtinius.  

 

2016 metų pabaigoje įvykusiame Vokietijos ir Lietuvos samariečių susitikime nutarta kitais metais stiprinti LSB Vilniaus skyriaus vaikų dienos centrų veiklą, finansuojamą iš dalies ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis. Lietuvos Respublikos Seimas nutarė 2017 metus paskelbti Piliakalnių metais, todėl LSB Vilniaus skyrius, palaikydamas šią iniciatyvą, projektinėje veikloje numatė ypatingą dėmesį skirti vaikų užimtumui lauke. Dienos centrų vaikams praeitais metais pasiūlytos įvairios ekskursijos, išvykos, apsilankymai edukaciniuose centruose. Moksleiviai mielai prisijungė prie rugsėjo mėnesį Lietuvos vaikų ir jaunimo centro, Valstybinės kultūros paveldo komisijos organizuoto nacionalinio žygio „Piliakalnių Lietuva“, su piliakalnių svarba susipažino Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos lankytojų centre. LSB Vilniaus skyriaus pirmininkės Rimos Žagelienės pastangomis dienos centrų vaikai apsilankė laisvalaikio ir pramogų centruose ir muziejuose, dalyvavo kultūrinėje veikloje. Susipažinimas su Lietuvos operos ir baleto teatro užkulisiais, Lietuvos nacionalionio radijaus ir televizijos LRT kinoarchyvo apžiūrėjimas, nepakartojamas koncertas Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje, įspūdžiai Forum Cinemas – tai tik keletas akimirkų, kurios dar ilgai nebus pamirštos.

LSB Vilniaus skyrius nemažai dėmesio skyrė ir dienos centrų auklėtinių įgūdžiams ir gebėjimams stprinti, organizavo pirmosios pagalbos mokymus, skatino dalyvavimą Maisto banko akcijoje, supažindino auklėtinius su kirpėjo amato subtilybėmis.

2017 metais LSB Vilniaus skyrius ne tik praplėtė dienos centrų veiklą, bet ir sustiprino bendradarbiavimą su Vokietijos Drezdeno Arbeiter-Samariter-Bund. Lietuvos ir Vokietijos partnerių susitikime, vykusiame rugpjūčio mėnesį Trakuose, nutarta tęsti projektinę veiklą ir 2018 metais.

 

LSB Vilniaus skyrius įkurtas 1992 metais. Sostinės samariečiai, kaip ir visi šios organizacijos savanoriai, dalyvauja skurdo mažinimo programoje: renka ir dalija labdarą socialiai remtiniems miesto gyventojams, rūpinasi nepasiturinčių, vienišų tėvų vaikais, jų užimtumu, maitinimu, ugdymu. LSB Vilniaus skyriaus bendradarbiauja su Vokietijos Drezdeno Arbeiter-Samariter-Bund nuo 2013 metų.

 

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus

biuro vadovė Anželika Vėžienė