LSB SKYRIAI » ŠIAULIAI

 

 

LSB Šiaulių skyrius

Pirmininkė Genovaitė Karvelienė

Aušros alėja 37-8, Šiauliai, LT-76300

Tel.+370 652 29241, (8 4) 143 1865

danutekratukiene@gmail.com