LSB SKYRIAI » PAKRUOJIS

 

LSB Pakruojo skyrius

 

Pirmininkė Dovilė Pašakinskienė

 

L. Giros g. 3D, Pakruojis, LT-83150.

Tel.+370 67021089

dovile.pasakinskiene@gmail.com

 

 

https://www.facebook.com/lsbpakruojis/

 

 

 

 

SĖKMINGAS PROJEKTO STARTAS

 

Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius nuo 2019 m. sausio 14 d. įgyvendina projektą  „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į Pakruojo miesto bendruomenę, teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0012). Tiksline grupe pasirinkti senyvo amžiaus asmenys bei socialinės rizikos šeimos. Planuojame vykdyti ne tik informavimo, konsultavimo bei tarpininkavimo veiklas, tačiau organizuosime dvi vasaros stovyklas „Galimybės mano rankose“ bei padėsime įveikti krizes šeimoms, vaikams organizuosime dienos užimtumą, dieninėse stovyklose. Šiai dienai jau turime 51 projekto dalyvį.

Prie projekto įgyvendinimo prisideda ne tik ilgamečiai skyriaus nariai, tačiau ir naujai pritraukti 7 savanoriai.

Projekto tikslas – padidinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į Pakruojo miesto bendruomenę, teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.

Projekto uždavinys – teikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, pasitelkiant savanorius.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, Lietuvos valstybės biudžeto bei Pakruojo rajono savivaldybės lėšomis.

Projekto vykdymą prižiūri Pakruojo miesto vietos veiklos grupė bei Europos socialinio fondo agentūra.

 

Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus informacija