LSB SKYRIAI » KELMĖ

 

LSB Kelmės skyrius

 

Pirmininkas Saulius Mockus

 

Žemaitės g. 35,

Kelmė, LT-86143

]Tel.+370 615 35634

mockussaulius@yahoo.com

 

 

https://www.facebook.com/LSB.KELMES.SKYRIUS/