Norėdami susisiekti, pasirinkite atitinkamą skyrių skiltyje "Kontaktai"info@samarieciai.org Jau daugiau nei 20 metų darome gera Lietuvos žmonėms.

LSB Varėna

Varėnos skyrius

Su samariečiais esu nuo pat pirmų jų veiklos žingsnių. Praėjo beveik dvidešimtmetis – neįsivaizduoju
savo gyvenimo be pagalbos kitam, artimui ar nuskriaustam. Labdaros dalijimas, vienišų žmonių
slauga, pagalba neįgaliesiems – tai neatskiriama mano esybės dalis. Padėka, nušvitusios akys, pamiršta
kančia – tai geriausia, ką galima gyvenime patirti. Duok ir neskaičiuok – tau sugrįš šimteriopai.

Janina Čepaitienė

Varėnos skyrius įsteigtas 1993 m. Nuo to laiko samariečiai daugiausia dirba socialinės paramos srityje.
Savo veiklos pradžioje mūsų skyrius buvo įkūręs labdaros valgyklą, tačiau vėliau jos veikla buvo nutraukta
dėl lėšų stygiaus.
Nuo 2004 m. Vokietijos ASB Kvedlinburgo samariečiai remia Varėnos socialiai remtinų žmonių maitinimą
namuose sausais ir negendančiais maisto produktais. Kartą per mėnesį daugiau kaip trisdešimt žmonių
gauna 8 kg maisto paketus, kuriuos savanoriai išvežioja nepasiturintiems asmenims Vokietijos ASB dovanotu
automobiliu. Nuo 2005ųjų šią akciją remia ir Varėnos rajono savivaldybė.
Varėnos samariečiai nuolat padeda ir remia Varėnos rajono Rudnios specialiąją internatinę mokyklą. Jaunieji
samariečiai lanko ir globoja vienišus senelius, vaikus su negalia, senelių globos namų gyventojus, vaikų
grupę „Viltis“. Vienišiems miesto žmonėms rengia velykinius ir kalėdinius renginius. Vasarą samariečiai
organizuoja vaikų poilsio stovyklas socialiai remtiniems vaikams ir jauniesiems samariečiams.
Esame įkūrę labdaros paramos punktą, kuriame dalijame drabužius, avalynę, kitokius daiktus, reikalingus
socialiai remtiniems žmonėms. Siekdami teikti efektyvesnę paramą rajono gyventojams, glaudžiai bendradarbiaujame
su Varėnos rajono savivaldybės globos ir rūpybos skyriumi, aktyviai dalyvaujame visuomeninėje
miesto veikloje.
Samariečių įkurtame Socialinės paramos ir pirmosios pagalbos mokymo centre mokome gyventojus teiki
pirmąją medicininę pagalbą.

Kontaktai:

LSB Varėnos skyrius

Vasario 16-osios g. 15–7, Varėna LT-65191

Pirmininkė Janina Čepaitienė

Mob. +370 612 40207

El. paštas: daiva.celenceviciene@gmail.com