Norėdami susisiekti, pasirinkite atitinkamą skyrių skiltyje "Kontaktai"info@samarieciai.org Jau daugiau nei 20 metų darome gera Lietuvos žmonėms.

LSB Šiauliai

Šiaulių skyrius

Dosnumui ir gerumui nereikia užmokesčio, jis pats save apdovanoja. Samariečiai – tai geros valios
žmonės, kurie skiria savo laiką, žinias, patirtį, energiją, padėdami šalia esantiems nuskriaustiems,
apleistiems, socialiai pažeidžiamiems asmenims. Tai puiki galimybė kiekvienam panaudoti savo
gebėjimus, realizuoti savo pomėgius, įgyti naujų žinių bei įgūdžių, plėtoti pažintis, tapti reikalingu kitiems,
gerai praleisti laisvalaikį, įsitraukti į savanorišką darbą ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Kiekvienas šios
žemės gyventojas, nelaukdamas atlygio, turi padaryti kažką gera kitam ir pasauliui. Neatidėkime gerumo
darbų rytojui – skubėkime daryti gera jau šiandien, prisimindami, jog gyvename tik vieną kartą.

Genovaitė Karvelienė

Šiaulių skyrių įkūrė gydytojas A. Griganavičius 1992 m. lapkričio mėnesį. Nuo tada samariečiai sėkmingai
dirba socialinės pagalbos, jaunimo užimtumo ir pirmosios pagalbos mokymo srityse. Sklandžiai veikiančiame
socialinės paramos punkte savanoriai ruošia ir dalija maisto paketus nepasiturintiems asmenims.
2006 m. mūsų samariečiai įsijungė į projektą „Skubėkime daryti gera“. Jie lanko vaikų globos, nakvynės
namų gyventojus, mokyklose dirba su nedarnių šeimų vaikais, namuose lanko senus, neįgalius, skurdžiai
gyvenančius žmones, padeda jiems atlikti namų ruošos darbus, talkina buityje, teikia labdarą.
Pagrindinė Šiaulių samariečių veikla – socialiai remtinų bei probleminių šeimų vaikų globa, skurdžiai gyvenančių
asmenų rėmimas, vienišų, senyvo amžiaus bei neįgaliųjų ir socialiai remtinų žmonių globa, jų
lankymas, meninių, kultūrinių bei laisvalaikio užimtumo programų organizavimas. Kiekvienas samarietis
geba suteikti pirmąją medicininę pagalbą.
Šiaulių samariečiai dalyvauja miesto savivaldybės, Šiaulių vyskupijos organizuojamose labdaros bei paramos
akcijose, įvairių projektų veikloje.
Šiaulių skyrius turi 15 nuolatinių narių. J. Janonio ir S. Daukanto gimnazijose bei Dainų ir Romuvos progimnazijose
yra jaunųjų samariečių būreliai, kurių veikloje dalyvauja apie 100 jaunųjų samariečių. Moksleiviai
lanko kūdikių, vaikų bei senelių namus, dalyvauja socialinę paramą teikiančių organizacijų veikloje,
mokosi teiki pirmąją medicininę pagalbą. Jaunieji samariečiai įgyja komandinio darbo ir savanoriavimo
patirties, plečia pažįstamų bei draugų tinklą, perima krikščioniškomis vertybėmis grįstą gyvenimo būdą,
mokosi tolerancijos, atsakingumo ir pareigingumo.
Šiaulių skyriaus samariečiai skatina saugoti ir kurti socialinę gerovę, globoti silpniausius visuomenės narius,
teikti jiems atvirą, teisingą ir rūpestingą paramą, kuri padeda tapti lygiaverčiais visuomenės nariais.

Kontaktai:

LSB Šiaulių skyrius

Aušros alėja 37-8, Šiauliai LT-76300

Pirmininkė Genovaitė Karvelienė

Mob.+370 652 29241,

Tel. (8 4) 143 1865

El. paštas: danutekratukiene@gmail.com