Norėdami susisiekti, pasirinkite atitinkamą skyrių skiltyje "Kontaktai"info@samarieciai.org Jau daugiau nei 20 metų darome gera Lietuvos žmonėms.

LSB Radviliškis

Radviliškio skyrius

Lietuvoje yra daug žmonių, kurių tikslas – išgyventi. Kiekvieną jų lydi nelengvo gyvenimo istorija,
kiekvienas paženklintas skaudžių likimo smūgių. Daugelis iš mūsų net neįsivaizduojame, ką reiškia
gyventi be artimųjų, be namų, be sveikatos, be galimybės dirbti ir jaustis reikalingam. Gyventi jaučiant
nuolatinį skurdą ir dvasinį visuomenės šaltį. Mūsų siekis – priimti kiekvieną skurstantį bei vargstantį ir
kokiu nors būdu sušildyti jo sužvarbusią širdį. Tikime, jog tai suteiks jiems viltį pakilti.

Vida Sereikienė

Radviliškio skyrius įsteigtas 1998 m. birželio mėnesį. Organizacijos steigėja – Vida Sereikienė. Radviliškio
skyriaus savanorių skaičius nuo įsikūrimo pradžioje buvusių 17 narių, dabar padidėjo iki 50 asmenų, iš jų 70
procentų sudaro jaunimas.
Radviliškio samariečių pagrindinis tikslas – labdaros veikla ir įvairiapusė (materialinė bei psichologinė)
pagalba skurstantiems ir likimo nuskriaustiems žmonėms. Šiuo metu Radviliškio mieste bei rajone ypač aktualios
jaunimo nedarbo ir užimtumo problemos, o taip pat dėl šių priežasčių didėjantis nusikalstamumas.
Samariečiai siekia spręsti šias problemas, įtraukdami nedirbantį gatvės jaunimą bei jaunuolius, grįžusius iš
įkalinimo įstaigų, į savanorišką labdaros veiklą.
Tokiu būdu ugdomas jaunimo pilietiškumas, visuomeniškumas ir bendruomenės jausmas. Bendravimas
su likimo nuskriaustais žmonėmis, padeda jaunimui suvokti jų pačių gyvenimo vertę bei tikslą.
Mūsų skyriaus samariečiai, kaip ir daugelis šios organizacijos savanorių, lanko vienišus žmones namuose,
remia neįgaliuosius specialia technika, dalija maisto paketus bei drabužius socialiai remtiniems asmenims,
savanoriauja dienos užimtumo centre, organizuoja vasaros stovyklas vaikams, piligrimines keliones, kitus
renginius.

Kontaktai:

LSB Radviliškio skyrius

Klevų g. 7, Radviliškis LT- 82180

Pirmininkė Vida Sereikienė

Mob. +370 683 79582

El. paštas: vidaser@gmail.com