Norėdami susisiekti, pasirinkite atitinkamą skyrių skiltyje "Kontaktai"info@samarieciai.org Jau daugiau nei 20 metų darome gera Lietuvos žmonėms.

LSB Klaipėda

Klaipėdos skyrius

 

Mano pirma pažintis su Lietuvos samariečių veikla buvo 2010 metų vasarą, kai dukra Ieva rengėsi atostogauti
jaunųjų samariečių tarptautinėje stovykloje Vokietijoje. Kaip ir kiekviena mama, prieš išleisdama ir
perduodama įgaliojimus tretiesiems asmenims globoti savo vaiką, pasidomėjau organizacija, rengiančia
vaikų poilsio stovyklas. Įdėmiai perskaičiau apie samariečių veiklą, jų atliekamus kilnius darbus, dalyvavimą
tarptautiniuose projektuose ir norą padėti kitiems darant gerą. Pasidalinau turima informacija su savo
draugais ir artimaisiais. Jie neliko abejingi ir pareiškė norą padėti Klaipėdos miesto žmonėms, kuriems labai
reikalinga pagalba, dažnai ne tik materialinė. Kai susirinko mano bendraminčiai, nusprendėme kreiptis į
Lietuvos samariečių bendrijos prezidentę prašydami įkurti Klaipėdoje samariečių skyrių. 2011 m. balandžio
27 d. buvo įregistruota Klaipėdos samariečių bendrija.
Klaipėdos samariečiai ėmė rūpintis nelaimės ištiktais žmonėmis, globoti skurdžiai gyvenančius, senyvo
amžiaus ir neįgalius asmenis, bendradarbiauti su kitomis organizacijomis bei institucijomis socialinės rūpybos
srityje, būti visada pasirengusiems suteikti pirmąją medicininę pagalbą.
Klaipėdos skyrius orientuotas į socialinių problemų sprendimą, žmones, turinčius negalią ar klastingą
ligą, senyvo amžiaus vienišus asmenis, daugiavaikes ir socialiai remtinas šeimas. Vienas iš tikslų – suburti
vaikus, kurių tėvai dirba užsienyje, kad jų atžalos būtų užimti, matomi, turėtų vienokią ar kitokią veiklą
mūsų centre.
Klaipėdos samariečiai, kaip ir kiti šios organizacijos savanoriai, stengiasi globoti ir šelpti ligonius, bendradarbiauti
su senelių namais, pensionatais, vaikų globos namais, specialiosiomis mokyklomis, teikti pagalbą
pavieniams žmonėms.
Samariečiai rengiasi dalyvauti neįgaliųjų integracijos į visuomenę bei kitose socialinėse programose,
steigti darbo vietas atitinkančias Lietuvos samariečių bendrijos įstatus bei Europos samariečių sąjungos
nuostatus.

Kontaktai:

LSB Klaipėdos skyrius

K.DONELAIČIO G.3/ VYTAUTO G. 2, , Klaipėda

Pirmininkė Vilija Toliušienė

Mob. +370 614 71263

El. paštas: vilijatol@yahoo.com