Norėdami susisiekti, pasirinkite atitinkamą skyrių skiltyje "Kontaktai"info@samarieciai.org Jau daugiau nei 20 metų darome gera Lietuvos žmonėms.

LSB Jonava

Jonavos skyrius

Svarbiausia ne tai, apie ką mąstome, žinome, kalbame – o tai, ką darome. Nors mūsų triūsas neišsemia
problemų gausos, mes tyliai dirbame gerus darbus, kurie padeda nešti sunkias žmogaus neturto, skausmo, kančios, nelaimės naštas.

Audrius Ramanauskas

2008 m. spalio 29 d. įsteigtas naujas Lietuvos samariečių bendrijos skyrius – Jonavos krašto samariečių

bendrija. Nuo pat veiklos pradžios bendrijos nariai siekia gerais darbais, teikiamomis paslaugomis garsinti
Lietuvos samariečių vardą Jonavos krašte. Samariečiai sėkmingai bendradarbiauja su valdžios įstaigomis
bei kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis Jonavoje ir Jonavos rajone.
Jonavos rajono senelių pensionate mūsų samariečiai teikia kvalifikuotas stacionarias socialinės globos,
slaugos, sveikatos priežiūros, užimtumo, savarankiškų įgūdžių ugdymo, individualaus darbo ir kitas paslaugas.
Nuo 2010 m. remiame neįgaliuosius, senyvo amžiaus, sergančius asmenis vežimėliais, vaikštynėmis,
funkcinėmis lovomis, kita jų gyvenimui reikalinga įranga.
Dalyvaujame maisto dalijimo akcijose, dėvėtais drabužiais remiame nepasiturinčius Jonavos rajono
gyventojus.
Drauge su organizacija „Karių krikščioniškieji gerovės namai” rengiame vaikų vasaros stovyklas. Kai kuriems
vaikams tokio pobūdžio pramogos – vasaros stovykla, kelionė į Vilnių – tampa pirmosiomis jų gyvenime.
Puikiai organizuotos vaikų vasaros, kompetentingi, sumanūs būrių vadai, gebantys įžvelgti vaikų
poreikius, palieka neišdildomą įspūdį mažiesiems draugams.

Kontaktai:

LSB Jonavos krašto samariečių bendrija

Karaliaus Mindaugo g. 7, Rukla, Jonavos raj.

Pirmininkas Audrius Ramanauskas

Mob.  +370 699 87541

El. paštas: ramanauskasaaa@yahoo.com