Norėdami susisiekti, pasirinkite atitinkamą skyrių skiltyje "Kontaktai"info@samarieciai.org Jau daugiau nei 20 metų darome gera Lietuvos žmonėms.

Jautrių širdžių namai – jau su uždengtu stogu

po_001 (4)Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius vykdė projektą Nr. GP-2017- 51 pavadinimu
„Kauno samariečių vaikų dienos centro „Užuovėja“ vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas bei jų
gerovės kūrimas“, kurį finansavo „Lietuvos energijos“ paramos fondas. Projekto įgyvendinimo
laikotarpis 2017-12- 01 iki 2018-03- 05. Projekte įgyvendintos veiklos: užbaigti LSB Kauno
skyriaus administracinio pastato, esančio Šv. Gertrūdos g. 8A, stogo paprastojo remonto II-ojo
etapo remonto darbai (322 kv.m.), pakeisti salės mansardoje esantys 9 langai; dalinai atlikti salės
mansardoje šildymo sistemos rekonstrukcijos darbai.
Kauno samariečiai šiame pastate padedame socialinės rizikos, asocialioms ir daugiavaikėms
šeimoms, vienišoms mamoms auginančioms vaikus įveikti socialinius – kultūrinius,
ekonominius, edukacinius sunkumus bei užtikrinti lankomų vaikų fizinį, emocinį saugumą,
stiprinant šeimos narių tarpusavio santykius, padedant tėvams išsiugdyti socialinius ir tėvystės
įgūdžius. Visos vykdomos veiklos yra skaidrios, atviros, priimtinos ir pritaikytos įvairaus vaikų
amžiaus grupėms.
Dėkojame mūsų rėmėjams UAB „Adform“, kurie prisidėjo prie šio projekto. Kauno samariečių
vaikų dienos centrui „Užuovėja“ padovanojo krepšinio lentą su stovu. Dabar vidinio kiemo
aikštelėje vaikai gali žaisti krepšinį, vyksta įvairūs sporto užsiėmimai.