JAUNIEJI SAMARIEČIAI » APIE MUS

Lietuvos samariečių bendrija (LSB) – tai labdaros visuomeninė organizacija, vykdanti socialines, globos, paramos, integracijos, psichologinės reabilitacijos, dienos centrų, vaikų vasaros užimtumo ir kitas programas.

LSB įsikūrė praėjus dvejiems metams po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo- 1992 m. sausio 25 d. Rūpestis dėl didelio žmonių skurdo, nuasmeninimo, kurį paliko Sovietų Sąjunga, subūrė 47 asmenų grupę, pasiryžusią įkurti organizaciją, dirbsiančią Lietuvos visuomenės labui. Devizu samariečiai pasirinko „Skubėkime daryti gera“, tad jau nuo pirmų veiklos dienų imta kovoti su skurdu, negalios žmonių atskirtimi, skurstantiems žmonėms teikta pagalba rūbais, inventoriumi, maistu. LSB žengiant pirmuosius žingsnius daug padėjo Vokietijos ASB (Arbeiter Samariter Bund), ypač jos vadovai F. Tepperwien, W. Müller, H. Röhrig, kurie ne kartą aplankė Lietuvą, daug patarė kuriant organizaciją ir formuojant jos uždavinius.

 

Jaunimas į Lietuvos Samariečių bendrijos gretas aktyviai ėmė jungtis 1995 m. Samariečių jaunimo šūkis „Skubėkime daryti gera“.Samariečių jaunimo būreliai veikia Zarasų, Šiaulių, Pakruojo, Ukmergės, Kauno mokyklose. Jaunieji samariečiai padeda suaugusiems samariečiams vykdyti įvairias socialines programas ir projektus.

Nuo 1995 m. kasmet LSB rengiamose vasaros stovyklose jaunieji samariečiai ugdomi kaip asmenybės- jie mokomi globoti kitus vaikus, integruoti skriaudžiamus vaikus į bendraamžių tarpą. Jaunieji samariečiai taip pat mokosi ir moko bendraamžius linksmai, draugiškai ir kūrybiškai linksmintis, rengti konkursus, rengti sienlaikraščius, teikti pirmąją pagalbą, gelbėti skęstantįjį, mokosi saugaus eismo gatvėse, slaugyti ir padėti nuskriaustam ar neįgaliam bendraamžiui. Stovykloje mokomasi sveikai gyventi ir nevartoti svaigalų. Sporto vadovas kasdien kviečia į rytinę mankštą, organizuoja sportinius žaidimus, varžybas ir padeda norintiems išmokti plaukti. Bendraudamas tarpusavyje trijų šalių jaunimas mokosi kalbų, kultūrinės tolerancijos, keičiasi kultūrine patirtimi, mokosi būti pasaulio piliečiais, taip pat užmezga naujų pažinčių.

LSB Jaunimo koordinatorius:
Silvija Dranžilauskaitė

Tel.: +370 63042194

El. paštas: silvijadr@gmail.com