Norėdami susisiekti, pasirinkite atitinkamą skyrių skiltyje "Kontaktai"info@samarieciai.org Jau daugiau nei 20 metų darome gera Lietuvos žmonėms.
APIE MUS

Lietuvos samariečių bendrija (LSB) – tai labdaros visuomeninė organizacija, vykdanti socialines, globos, paramos, integracijos, psichologinės reabilitacijos, dienos centrų, vaikų vasaros užimtumo ir kitas programas.

LSB įsikūrė praėjus dvejiems metams po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo- 1992 m. sausio 25 d. Rūpestis dėl didelio žmonių skurdo, nuasmeninimo, kurį paliko Sovietų Sąjunga, subūrė 47 asmenų grupę, pasiryžusią įkurti organizaciją, dirbsiančią Lietuvos visuomenės labui. Devizu samariečiai pasirinko „Skubėkime daryti gera“, tad jau nuo pirmų veiklos dienų imta kovoti su skurdu, negalios žmonių atskirtimi, skurstantiems žmonėms teikta pagalba rūbais, inventoriumi, maistu. LSB žengiant pirmuosius žingsnius daug padėjo Vokietijos ASB (Arbeiter Samariter Bund), ypač jos vadovai F. Tepperwien, W. Müller, H. Röhrig, kurie ne kartą aplankė Lietuvą, daug patarė kuriant organizaciją ir formuojant jos uždavinius.

Jau 1992 m. įsikūrė LSB skyriai Kaune, Jurbarke, Kelmėje, Vilniuje ir Šiauliuose. Nuo 1993 m. iki 2004 m. įsteigti 25 skyriai įvairiuose Lietuvos miestuose, o Bendrijos narių skaičius išaugo iki 3000. 2004 m. LSB tapo asociacija, kuriai priklauso 11 narių-skyrių. 1996 m. LSB priimta į SAINT (Samariter International) – tarptautinę organizaciją jungiančią Europos samariečius, kuri vykdo dalį Europos Sąjungos socialinės programos. Šiuo metu LSB asociaciją sudaro 14 narių-skyrių.

LSB nuolat bando paveikti Vyriausybę ir savivaldybes, kad šios dalį socialinių paslaugų bei mokymo perduotų tokiai veiklai pasirengusioms nevyriausybinėms organizacijoms, tarp jų ir LSB. Bendrija teikė projektų Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Kultūros ministerijoms ir, laimėjusi konkursus, gavo lėšų teikti socialines paslaugas visuomenei.

Pagrindinė varomoji LSB jėga – samariečiai – organizacijos nariai, kurie jau septyniolika metų 90 procentų darbų atlieka nemokamai, aukodami savo laiką, mintis, gabumus, parodydami didelę kantrybę ir altruizmą.

„Šie žmonės yra didžiausias organizacijos turtas, o jų darbai neįkainojami, nors labai dažnai jie nesulaukia net padėkos iš tų, kuriems padėjo“- šie žodžiai 2005 m. lapkričio 8 d. nuskambėjo Europos parlamento rūmuose, kuomet LSB prezidentė Laimutė Juselienė atsiėmė Sidabrinės rožės apdovanojimą, įsteigtą organizacijos SOLIDAR.

Tai  yra Europos nevyriausybinių organizacijų sąjunga, kurios nariai užsiima socialinių paslaugų teikimu, tarptautiniu bendradarbiavimu, humanitarine pagalba bei mokymo visą gyvenimą teikimu. Sidabrinės rožės apdovanojimais pažymimi viso pasaulio organizacijų bei žmonių pasiekimai socialinio teisingumo srityje, o LSB išsiskyrė ir buvo apdovanota dėl itin plačios veiklos, skirtos padėti pagalbos reikalingiems žmonėms ir kovoti su skurdu Lietuvoje, bei dėl savanorių samariečių pasišventimo. Šis apdovanojimas- tai ne tik padėka ir paskatinimas Lietuvos samariečiams, bet ir garbė Lietuvai.