Norėdami susisiekti, pasirinkite atitinkamą skyrių skiltyje "Kontaktai"info@samarieciai.org Jau daugiau nei 20 metų darome gera Lietuvos žmonėms.

Naujausi įvykiai:

Skubėti daryti gera — kiekvieno samariečio priedermė

2018 liepos19 d. Telšių samariečių bendrija paminėjo trejų metų sukaktį, kai pradėta aktyvi samarietiška veikla. Skyriaus pirmininkas Kazimieras Mitkus nuoširdžiai dėkojo Justinai ir Broniui Fabijonavičiams,  Petronelei ir Algirdui Lingiams, Virginai ir Anicetui Šilgaliams, Laimutei ir Viloratui Sabaliauskams, Giletai ir Ryčiui Lesiams, Jurgitai Balnienei, Bronislovui Eirošiui, Vaclovui Meižiui, Ignacui Žimailai, kurie patikėjo samarietiška idėja ir įnešė […]

Klaipėdos ir Kelmės samariečių bendrijų vaikų vasaros stovykla

2018-06-24 prasidėjo stovykla “Vaikystės džiaugsmas” į kurią susirinko vaikai iš įvairių Lietuvos miestų. Joje dalyvauja vaikučiai lankantys vaikų dienos centrą “Jaunasis samarietis”, taip pat prisijungė vaikai iš Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus. Nors pirmąjį vakarą oras nelepino vaikai turėjo užiimtumo iki vėlaus vakaro. “Draugystės”, “Simsonų”, “Čeburėkų” ir “Saulės vaikai” grupių vaikai visi noriai dalyvauja veiklose, […]

Elektrėnų savivaldybėje pradedamas įgyvendinti projektas „ Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“

2018 m. balandžio mėn. Elektrėnų savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra, kurios dėka savivaldybėje pradedamas įgyvendinti projektas „ Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“. 2018 m. balandžio mėn. Elektrėnų savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra, kurios dėka savivaldybėje pradedamas įgyvendinti projektas „ Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“. Projekto tikslas – […]

Projektas „Augu su muzika“ vaikus iš socialinės rizikos šeimų kvies į programos „Muzikinė pieva“ veiklas

Socialinę ir ekonominę atskirtį patiriantys rizikos grupių šeimose augantys vaikai neturi galimybių lankyti specializuotų muzikos mokyklų. Projekto „Augu su muzika“, vykdomo Emilijos Pliaterytės atminimo draugijos, profesionalių muzikų – soprano Aušros Liutkutės, etnomuzikologo ir akordeonisto Svajūno Ilčiuko, projekto vadovės Linos Ališauskienės, metu vaikai iš Samariečių bendrijos dienos centrų Vilniuje pasiners į programos „Muzikinės pieva“ veiklas: jie […]

KVIETIMAS

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius kviečia dalyvauti ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte „PASIRINK TEISINGAI”. Projekto numeris: 08.3.1-ESFA-K-413-01-0030 Projekto trukmė: 2018.04.03 – 2021.04.03 Projekto tikslas Padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką. Projekto metu ketinama grąžinti į darbo rinką ne mažiau kaip 250 dalyvių iš 5 Vilniaus apskrities savivaldybių. Projektas bus įgyvendinamas bendradarbiaujant su […]

Jautrių širdžių namai – jau su uždengtu stogu

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius vykdė projektą Nr. GP-2017- 51 pavadinimu „Kauno samariečių vaikų dienos centro „Užuovėja“ vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas bei jų gerovės kūrimas“, kurį finansavo „Lietuvos energijos“ paramos fondas. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017-12- 01 iki 2018-03- 05. Projekte įgyvendintos veiklos: užbaigti LSB Kauno skyriaus administracinio pastato, esančio Šv. Gertrūdos g. 8A, stogo […]

LSB Zarasų skyriui 20 metų

Kovo 24 d. rytą į Zarasų „Ąžuolo“ gimnaziją skubėjo jaunieji samariečiai. Šią dieną jie laukė svečių iš šalies skyrių, draugų iš visuomeninių Zarasų rajono organizacijų su kuriomis draugauja, dalyvauja bendruose projektuose. Į šventę atvyko LSB prezidentė Genoefa Baltrušaitienė, Kauno skyriaus valdybos narys, pirmasis LSB prezidentas Algis Jokubaitis, Kaunos skyriaus valdybos nariai, Lietuvos Seimo narys Algimantas […]
page 1 of 31